Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.02.20

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – krytyczne wsparcie jest na poziomie 3853 pkt. Obrona wsparcia może skutkować dalszymi wzrostami, zaś trwałe przebicie poziomu 3853 pkt. wygeneruje sygnał do większej przeceny. W ciągu kilku sesji może dojść do bardzo ważnych rozstrzygnięć
  • WIG20 – nasz indeks jest bardzo słaby. Na razie wzrosty utknęły na silnym oporze w rejonie 1983-2005 pkt. …
  • EUR/USD – powinniśmy się znajdować w kolejnej wielosesyjnej fali wzrostowej, której celem będzie styczniowy szczyt. Ważna będzie dynamika i struktura tych wzrostów. Możliwe są 2 scenariusze z tym, że wzrostowy (przebicie styczniowego szczytu) jest bardziej realny …
  • Złoto – od sierpnia znajdujemy się w złożonej korekcie. W ubiegłym tygodniu osiągnięte zostało nowe dno. Sygnał poprawy sytuacji pojawił się po przekroczeniu oporu w okolicy 1823 USD …
  • Ropa – zakończyła się fala 7. Znajdujemy się w lokalnej korekcie. Po jej zakończeniu oczekuję ataku na długoterminowy opór w rejonie 80-66.00 USD …

 

Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa: z marcowego dna doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej. Może to nastąpić w lutym lub w maju. Potem możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy. Silny sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy.

Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Perspektywa średnioterminowa (kilka tygodni): Znajdujemy się w fali (5). Fala (1) miała zasięg 443 pkt. Fala (3) o zasięgu 346 pkt. jest krótsza od fali (1). Fala (5) ma na razie zasięg 302 pkt. Jeżeli korekta zakończy się szybko np. w ciągu kilku sesji to jest możliwa kontynuacja fali (5). 

Zgodnie z teorią Fal Elliotta fala (3) nie może być najkrótsza. Z tego wynika ważny wniosek. Jeśli wzrosty z październikowego dna mają się zakończyć na 5-falowej strukturze, to fala (5) nie może przekroczyć poziomu 4003 pkt. W przeciwnym wypadku należy zmienić oznaczenie a zasięg wzrostów z październikowego dna będzie znacznie większy. Wtedy może się okazać, że wzrosty potrwają do maja. Na wykresie poniżej zaznaczyłem mniejszymi cyframi (1-2-3-4-5) układ fali (3).

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa: Przekroczenie poziomu 3918 pkt. oznacza, że korygujemy 5-falowy układ z dna z lutego. Po zakończeniu odbicia (fala b), czeka nas spadkowa fala c. Kluczowe wsparcie jest w rejonie 3853 pkt. Przełamanie tego poziomu doprowadzi do większej przeceny na giełdzie w USA (czerwona linia). W przeciwnym wypadku możliwe są dalsze wzrosty (zielona linia). Jeśli przebity zostanie poziom 3959 pkt. to będzie to oznaczać, że wzrosty z jesiennego dna mogą potrwać znacznie dłużej nawet do maja. 

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Z dna z marca 2020 r. pojawiła się 3-falowa struktura (1-2-3). Scenariusz optymistyczny dla USA (wzrosty np. maja) dają duże szanse, że w na polskim rynku ustanowiony zostanie nowy szczyt. Wtedy pojawi się układ 5-falowy (1-2-3-4-5), który będzie oznaczać, że późniejsza przecena powinna być korekcyjna i w długim wielomiesięcznym terminie możliwa będzie kolejna fala wzrostów. Silna długoterminowa bariera znajduje się w okolicy 2340-2430 pkt.

Poprawa sytuacji w krótkim terminie nastąpi po przebiciu bariery w rejonie 1983-2020 pkt. (perspektywa średnio oraz krótkoterminowa jest omawiana w biuletynie dziennym).

Scenariusz alternatywny mniej prawdopodobny (czerwona linia) zakłada, że indeks SP500 nie przebije poziomu 4003 pkt. i wzrosty w USA zakończą się w ciągu 1-2 tygodni. W takim razie na polskim rynku indeks WIG20 nie będzie w stanie przekroczyć szczytu ze stycznia. Odbicie z tegorocznego dna okaże się korekcyjne. Potem jest ryzyko przełamania wsparcia w rejonie 1854-1886 pkt.

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  bardzo długi termin

EUR/USD

Z dna z 2020 roku pojawiła się 7-falowa struktura. W perspektywie kilku miesięcy możliwy jest atak na szczyt z 2018 roku na poziomie 1.2555 USD.

Spadki ze styczniowego szczytu mogą być kilkutygodniową korektą (fala 8). Sygnał zakończenia przeceny ze styczniowego szczytu pojawił się po przebiciu oporu w rejonie 1.2065 USD. Wtedy otwiera się droga do wzrostów do silnej bariery w okolicy 1.2250-1.2285 USD. Po przebiciu tego oporu możliwe wzrosty na szczyt z 2018 roku. Wtedy pojawi się 9-falowy układ (zielona linia) i po nieudanej próbie przebicia tej bariery dojdzie do poważniejszej przeceny. Sądzę, że to może być ruch o 7-8 figur.

Trzymam w rezerwie drugi scenariusz (czerwone oznaczenia) zakłada on, że zamiast 9-falowej struktury (1-2-3-4-5-6-7-8-9) zobaczymy 5-falowy układ (1-2-3-4-5). W tym scenariuszu z lutowego dołka pojawi się tylko wzrostowa trójka a nie wzrostowa piątka w ramach fali [9]. Próba przebicia szczytu ze stycznia nie uda się. Potem zobaczymy powrót na dno z lutego i wreszcie nastąpi przełamanie kluczowego wsparcia w rejonie 1.1940 USD.

Wykres 5. EUR/USD – długi termin

Przejdziemy obecnie do krótkiej perspektywy. Na kolejnym wykresie widzimy bardziej szczegółowy układ fal. Ze styczniowego szczytu widać tylko spadkową trójkę (a-b-c). Fala (8) mogła ulec zakończeniu. Z tegorocznego dna widoczna jest Fala 1. Obecnie możemy się znajdować w Fali 3, która powinna przebić opór w rejonie 1.2130-1.2175 USD. To otworzy nam drogę na silną barierę w rejonie 1.2250-1.2285 USD.

Wykres 6. EUR/USD – krótki termin

USD/PLN

Bazując na prognozie dla EUR/USD można założyć, że czekają nas dalsze spadki. Przełamanie wsparcia w rejonie 3.6550 PLN wygeneruje sygnał do dalszych poważniejszych spadków.

W kilkumiesięcznej perspektywie otwiera się droga na wsparcie w okolicy 3.30 PLN. Sądzę, że aż tak nisko kurs dolara nie spadnie. O wiele realniejsza jest przecena w rejon 3.52 PLN (niebieska linia). Potem można oczekiwać na silne kilkumiesięczne odbicie.

Wykres 7. USD/PLN – średni termin

Złoto

Od kilku miesięcy trwa korekta (Fala 4) wzrostów z dna z 2018 roku. Wzrosty z jesiennego dołka okazały się jedynie korektą (fala X). To wskazywało, że może nam grozić powrót na jesienny dołek i jego niewielkie przekroczenie.

W ślad za osłabieniem dolara doszło do sporego odbicia na złocie. W ubiegłym tygodniu mieliśmy jednak kolejny dołek. Porównując wykresy złota i eurodolara widać, że złoto jest znacznie słabsze.

Sądzę, że w perspektywie kilku tygodni na eurodolarze zobaczymy powrót w rejon styczniowego szczytu. Na złocie możliwy byłby powrót do oporu w okolicy 1860-1875 USD może na silny opór w postaci szczytu z 2011 roku.

Spadki z sierpniowego szczytu trwają już 6 miesięcy. W mojej ocenie jest to korekta 2-letniego trendu wzrostowego. Korekta jest złożona. W trakcie spadków było kilka kilkutygodniowych odbić. Trading i próba prognozowania cen w takiej korekcie jest bardzo trudna. O wiele czytelniejszy i łatwiejszy w analizie jest wykres indeksu S&P500.

Wykres 8. Złoto – długi termin

Ropa

Z listopadowego dna widoczna jest 7 falowa struktura. W ubiegłym tygodniu doszło do zakończenia fali 7. Obecnie powinniśmy być w korekcyjnej fali (8). Może ona znieść 38-50% fali 7. Po jej zakończeniu oczekuję na kolejną wielosesyjną falę wzrostów (fala 9).

Bardzo silna długoterminowa bariera znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery nie powinna się udać. Licząc od dna z 2020 roku widoczna jest piękna 3-falowa struktura (Fala 1 – Fala 2 – Fala 3). Późniejsze cofnięcie może być korekcyjną Falą 4.

Wykres 9. Ropa – długi termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.