Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.02.27

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

W zeszłym tygodniu nastąpiła gwałtowna zmiana sytuacji w średnim terminie na dolarze. Złoto spadło do kolejnego dna. Rozkręca się przecena na giełdzie w USA.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – zgodnie z wcześniejszymi prognozami w zeszłym tygodniu doszło do ważnych rozstrzygnięć. Początek tygodnia może przynieść dalsze spadki i przełamanie wsparcia w rejonie 3805 pkt. To może doprowadzić do spadków w rejon 3700-3725 pkt. To będzie oznaczać, że korygujemy ponad 3-miesięczną falę wzrostów …
  • WIG20 – nasz indeks jest słaby. W przyszłym tygodniu możliwy atak na kluczowe wsparcie w rejonie 1854-1886 pkt. …
  • EUR/USD – sytuacja zmieniła się w ciągu zaledwie 2 sesji. Odbicie z tegorocznego dna ma postać tylko korekcyjnej trójki. Dlatego czeka nas powrót na tegoroczne dno a potem jego pogłębienie. Target szacuję na przedział 1.1620-1.1840 USD …
  • Złoto – od sierpnia znajdujemy się w złożonej korekcie. W ubiegłym tygodniu osiągnięte zostało nowe dno. Najbliższy cel to poziom 1640 USD. Nie musi to być twarde dno …
  • Ropa – znajdujemy się w końcówce kilkumiesięcznej fali wzrostowej. Próba przebicia długoterminowego oporu w rejonie 80-66.00 USD nie powinna się udać. Potem oczekuję na większe kilkutygodniowe spadki …
Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa: z marcowego dna doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej, ewentualnie zakończyła się ona w lutym. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy. Silny sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy.

Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Perspektywa średnioterminowa (kilka tygodni): Spadki z lutowego szczytu mogą jeszcze potrwać. Jest dosyć prawdopodobne, że wsparcie na poziomie 3805 pkt. zostanie przełamane. W takim razie kontrakty mogą wrócić w rejon dna z początku lutego. Realizacja tego scenariusza będzie oznaczać, że fala (5) zakończyła się w połowie lutego i co najmniej korygujemy 5-falowy układ (1-2-3-4-5) z dna z końca października.

Jeśli się mylę to początek tygodnia przyniesie spore wzrosty i przebicie krótkoterminowego oporu na poziomie 3853 pkt. a potem 3890 pkt. To otworzy drogę na tegoroczny szczyt. W tym scenariuszu są szanse na kontynuację fali (5).

Wróćmy do scenariusza spadkowego. Korekta ponad 3 miesięcznego trendu wzrostowego (zaznaczyłem go szarym prostokątem) może potrwać jeszcze kilka tygodni i znieść falę wzrostową o 38% (poziom 3680 pkt.). Po zakończeniu korekty możliwe są dalsze wzrosty. Krytyczne wsparcie wyznacza szczyt fali [3] na poziomie 3577 pkt. Przebicie tego poziomu otworzy drogę na szczyt z 2020 roku.

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa: Ze szczytu z lutego widoczna jest spadkowa trójka (fala A – fala B – fala C). Na początku tygodnia fala C może przebić wsparcie w postaci dna fali A na poziomie 3805 pkt. Target spadków można szacować na przedział 3700-3725 pkt. W dalszej perspektywie możliwe jest zakończenie korekty.

Scenariusz alternatywny (zielona linia) mniej prawdopodobny (30%) zakłada, że dno fali A zostanie pogłębione nieznacznie albo wcale i szybko dojdzie do przebicia oporu w rejonie 3853 pkt. i 3890 pkt.

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Początek przyszłego tygodnia na rynku w USA może przynieść spadki. Jeśli na wykresie indeksu WIG20 przełamane zostanie wsparcie w rejonie 1854-1886 pkt. to realizowany będzie scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) w którym odbicie z dna z 2020 roku będzie jedynie trójfalową strukturą A-B-C.

Strona popytowa na polskim rynku będzie potrzebowała dużo szczęścia aby udało się w kilkumiesięcznej perspektywie ustanowić nowe długoterminowe maksimum (zielona linia).

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  bardzo długi termin

EUR/USD

Dziś nietypowo zacznę od perspektywy w krótkim terminie. Odbicie z tegorocznego dna przyjęło jedynie układ trójfalowy (a-b-c, patrz wykres 6). To oznacza, że czeka nas powrót na tegoroczne minimum. Potem jego przebicie. To z kolei powinno doprowadzić do przełamania wsparcia w okolicy 1.1940 USD.

Teraz możemy wrócić do perspektywy długoterminowej (wykres 5). Przełamanie wsparcia w okolicy 1.1940 USD spowoduje, że wejdziemy w korektę fali 3 (zaznaczona szarym prostokątem).

Taka korekta może potrwać kilka miesięcy. Może mieć strukturę A-B-C. Obecnie powinniśmy się znajdować w spadkowej fali C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1.1840 USD. To powinien być minimalny zasięg spadków. Po przebiciu wsparcia w okolicy 1.1940 USD może się pojawić silny sygnał sprzedaży, gdyż otworzy się droga do spadków nawet do poziomu 1.1620 USD. Po zakończeniu fali 4 można oczekiwać wzrostów w ramach fali 5-tej. Silny sygnał kupna pojawi się po przebiciu dna fali A na poziomie 1.1955 USD.

Wykres 5. EUR/USD – długi termin

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. W zeszłym tygodniu doszło do gwałtownego zwrotu na południe tuż poniżej bardzo silnej bariery w rejonie 1.2250-1.2285 USD. Później doszło do przebicia kluczowego wsparcia na poziomie 1.2165 USD. To jak ono było ważne pokazuje siła ostatnich spadków.

Tegoroczne dno jest na poziomie 1.1955 USD niedaleko jest kluczowe wsparcie w okolicy 1.1940 USD. Próba przebicia ich z marszu może się nie udać i dojdzie do lokalnej korekty. W dalszej perspektywie gdy wsparcie zostanie przełamane może dojść poważniejszych spadków.

Wykres 6. EUR/USD – krótki termin

USD/PLN

W ubiegłym tygodniu doszło do gwałtownej zmiany średnioterminowej sytuacji na wykresie EUR/USD. W takim razie analogiczna zmiana musi nastąpić dla pary USD/PLN. W perspektywie kilku tygodni można oczekiwać wzrostów.

Po przebiciu oporu w okolicy 3.75 PLN można oczekiwać wzrostów. Najsensowniej założyć, że kurs dolara mógłby wrócić do oporu w rejonie 3.95 PLN. Po nieudanej próbie przebicia oporu powinniśmy zobaczyć spadki. Przebicie wsparcia w rejonie 3.655 PLN wygeneruje sygnał do spadków. Najbliższy cel to poziom 3.52 PLN. Kolejny na poziomie 3.30 PLN wydaje się mało realistyczny.

Wykres 7. USD/PLN – średni termin

Złoto

Zaczniemy analizę od wykresu długoterminowego. Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Od kilku miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Może ona przyjąć układ A-B-C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1640 USD. Tutaj nie musi się wcale zakończyć przecena.

Wykres 8. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. W ślad za umocnieniem dolara doszło do sporego spadku do nowego dna. Najbliższy cel to poziom 1640 USD. Gdyby doszło do jego przełamania to pozostaje jeszcze bardzo silne długoterminowe wsparcie w okolicy 1550-1570 USD. Korekta jest złożona. W trakcie spadków było kilka kilkutygodniowych odbić. Trading i próba prognozowania cen w takiej korekcie jest bardzo trudna. 

Wykres 9. Złoto – średni termin

Ropa

Z listopadowego dna widoczna jest najprawdopodobniej 9-falowa struktura. Fala 8 jest lepiej widoczna na wykresie w układzie H4. Trwała ona krótko i była bardzo płytka. Obecnie powinniśmy być w końcówce fali 9-tej, która ma układ trójkąta końcowego. Przed nami jeszcze jeden szczyt a potem powinniśmy wypatrywać sygnałów sprzedaży.

Bardzo silna długoterminowa bariera znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery nie powinna się udać. Licząc od dna z 2020 roku widoczna jest piękna 3-falowa struktura (Fala 1 – Fala 2 – Fala 3). Późniejsze cofnięcie może być korekcyjną Falą 4.

Wykres 10. Ropa – długi termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.