Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.03.06

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

W zeszłym tygodniu doszło do dalszych spadków. Kontrakty na indeks SP500 osiągnęły nowe dno (3720 pkt.). To wskazuje, że korygujemy blisko 3 miesięczny trend wzrostowy.  

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – w perspektywie kilku sesji może dojść do korekcyjnego odbicia. Target szacuję na poziom nawet 3900 pkt. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną około 2 tygodniową falę spadków, która pogłębi marcowy dołek (3720 pkt.) …
  • WIG20 – nasz indeks jest słaby. Pod koniec przyszłego tygodnia możliwy atak na kluczowe wsparcie w rejonie 1854-1886 pkt. …
  • EUR/USD – przekroczone zostały ważne wsparcia na poziomach 1.1955 USD oraz 1.1940 USD. W krótkim terminie możliwe są dalsze spadki. Najbliższy cel to 1.1840 USD. Potem możliwe jest odbicie …
  • USD/PLN – kurs dolara znajduje się w połowie dystansu do silnego oporu w okolicy 3.96 PLN. Po nieudanej próbie przebicia tej bariery zobaczymy powrót na tegoroczne dno …
  • Złoto – od sierpnia znajdujemy się w złożonej korekcie. W ubiegłym tygodniu osiągnięte zostało nowe dno na poziomie 1683 USD. Najbliższy cel to poziom 1640 USD …
  • Ropa – znajdujemy się w końcówce kilkumiesięcznej fali wzrostowej. Próba przebicia długoterminowego oporu w rejonie 80-66.00 USD nie powinna się udać. Potem oczekuję na większe kilkutygodniowe spadki …
Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa: z marcowego dna doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej, ewentualnie zakończyła się ona w lutym. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy. Silny sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy. Na razie struktura spadków ze szczytu z lutego nie wskazuje abyśmy mieli zobaczyć pierwszą spadkową piątkę. 

Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

W perspektywie długoterminowej możliwe są 2 scenariusze. Pierwszy zakłada, że z dna z 2020 roku pojawiła się już 5-falowa struktura [1-2-3-4-5] (wykres 2). W drugim pojawiła się na razie tylko wzrostowa  trójka [1-2-3]. Obecna przecena byłaby tylko korektą. Potem czekają nas nowe szczyty w ramach fali [5].

Perspektywa średnioterminowa (kilka tygodni): Po czwartkowej sesji na placu boju pozostaje już tylko scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) w którym co najmniej korygujemy wzrosty z dna z końca października, czyli falę (5) (zaznaczony szarym prostokątem). Taka korekta może potrwać około 6 tygodni. Na razie trwa 2 i pół tygodnia. Możliwe, że struktura przyjmie układ A-B-C. Fala A zakończyła się w piątek.

Odbicie z piątkowej sesji może być korekcyjną falą B. Może ona potrwać kilka sesji i powinna się zakończyć w przyszłym tygodniu. Potem oczekuję na spadkową falę C. Może ona potrwać około 2 tygodni. Powinna pogłębić dno fali A na poziomie 3720 pkt. Wsparcie znajduje się w rejonie 3668 pkt. Krytyczne wsparcie wyznacza szczyt fali [3] na poziomie 3577 pkt. Przebicie tego poziomu otworzy drogę na szczyt z 2020 roku.

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa: Ze szczytu z lutego widoczna jest spadkowa trójka (a-b-c). Tworzy ona falę A. W piątek doszło do silnego odbicia. W mojej ocenie rozpoczęła się korekcyjna fala B. Powinna mieć ona strukturę (a-b-c). Zasięg do silnej bariery w okolicy 3900 pkt. Potem oczekuję na falę C, która powinna pogłębić dno na poziomie 3720 pkt. Wsparcie znajduje się w rejonie 3657-3700 pkt.

W dalszej perspektywie możliwe jest zakończenie korekty. Sygnał pojawi się po trwałym przebiciu od dołu oporu w rejonie 3720 pkt. Musi się też pojawić wzrostowa piątka.

Scenariusz alternatywny (zielona linia) mniej prawdopodobny zakłada, że wzrosty z dna z 5 lutego rozwiną się w 5-falowy układ (1-2-3-4-5).

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

W kilkusesyjnej perspektywie na rynku w USA może dojść do odbicia. Pod koniec tygodnia może się rozpocząć kolejna fala spadków. Na wykresie indeksu WIG20 krytyczne jest wsparcie w rejonie 1854-1886 pkt. Rozbicie tego wsparcia doprowadzi do realizacji scenariusza pesymistycznego (czerwona linia) w którym odbicie z dna z 2020 roku będzie jedynie trójfalową strukturą A-B-C. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy 1700 pkt.

Do realizacji scenariusza wzrostowego konieczna będzie płytka korekta w USA. Taka w której na wykresie indeksu SP500 spadki nie przekroczą krytycznego wsparcia w okolicy 3577 pkt. Wtedy na polskim rynku w kilkumiesięcznej perspektywie można oczekiwać powrotu na tegoroczny szczyt i wyżej (zielona linia).

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  bardzo długi termin

EUR/USD

W ubiegłym tygodniu doszło do przekroczenia wsparcia w okolicy 1.1940 USD. Dno wypadło w piątek na poziomie 1.1893 USD. W mojej ocenie należy się przygotować na dalsze spadki. To będzie oznaczać, że znajdujemy się w korekcie fali 3 (zaznaczona szarym prostokątem).

Taka korekta może potrwać kilka miesięcy. Może mieć strukturę A-B-C. Obecnie powinniśmy się znajdować w spadkowej fali C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1.1840 USD. To powinien być minimalny zasięg spadków. Po przebiciu wsparcia w okolicy 1.1940 USD może się pojawić silny sygnał sprzedaży, gdyż otworzy się droga do spadków nawet do poziomu 1.1620 USD. Po zakończeniu fali 4 można oczekiwać wzrostów w ramach fali 5-tej. Silny sygnał kupna pojawi się po przebiciu dna fali A na poziomie 1.1955 USD. Ewentualnie wcześniej ale nie znamy jeszcze struktury ani zasięgu fali C.

Wykres 5. EUR/USD – długi termin

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. W zeszłym tygodniu doszło do przekroczenia ważnego wsparcia w rejonie 1.1955 USD. Kluczowe wsparcie w okolicy 1.1940 USD też zostało nieznacznie naruszone. Kluczowy jest opór w okolicy 1.2000 USD. Gdyby doszło do jego przełamania to nastąpi gwałtowna zmiana sytuacji technicznej (zielona linia). Sądzę, że ten scenariusz jest mało prawdopodobny i dojdzie do dalszych spadków. Najbliższym celem może być poziom 1.1840 USD.

Spadki z szczytu z lutego mogą równie dobrze przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5) jak i tylko trójfalowy (a-b-c). Trzeba na to bardzo uważać bo rodzi to poważne konsekwencje również co do czasu trwania Fali C.

Wykres 6. EUR/USD – krótki termin

USD/PLN

W ubiegłym tygodniu doszło do przebicia oporu w rejonie 3.75 PLN. Pojawił się silny sygnał kupna. Kurs dolara może wrócić do oporu w rejonie 3.95 PLN.

Po nieudanej próbie przebicia tej bariery powinniśmy zobaczyć spadki w ramach Fali C. Przebicie długoterminowego wsparcia w rejonie 3.655 PLN wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Najbliższy cel to poziom 3.52 PLN. Kolejny na poziomie 3.30 PLN wydaje się mało realistyczny.

Wykres 7. USD/PLN – średni termin

Złoto

Zaczniemy analizę od wykresu długoterminowego. Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Od kilku miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Może ona przyjąć układ A-B-C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1640 USD. Tutaj nie musi się wcale zakończyć przecena.

Wykres 8. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. W ślad za umocnieniem dolara doszło do sporego spadku do nowego dna. Najbliższy cel to poziom 1640 USD. Potem może dojść do korekcyjnego odbicia. Gdyby doszło do jego przełamania to pozostaje jeszcze bardzo silne długoterminowe wsparcie w okolicy 1550-1570 USD. Korekta jest złożona. W trakcie spadków było kilka kilkutygodniowych odbić. Trading i próba prognozowania cen w takiej korekcie jest bardzo trudna. 

Wykres 9. Złoto – średni termin

Ropa

Ze szczytu z 2018 roku  pojawiła się duża spadkowa trójka (A-B-C). Po niej z dna z 2020 roku wykształciła się ogromna 3-falowa struktura. Która powinna się przekształcić w 5-falowy układ. Silny opór znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery może się nie udać. W efekcie może się pojawić kilkumiesięczna fala korekcyjna (Fala 4).

Wykres 10. Ropa – długi termin

Przejdziemy teraz do analizy struktury Fali 3. Z listopadowego dna widoczna jest najprawdopodobniej 9-falowa struktura. Fala 8 jest lepiej widoczna na wykresie w układzie H4. Trwała ona krótko i była bardzo płytka. Obecnie powinniśmy być w końcówce fali 9-tej, która ma prawdopodobnie układ trójkąta końcowego. Powinniśmy się przygotować na sygnały zakończenia trendu wzrostowego.

Bardzo silna długoterminowa bariera znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery nie powinna się udać.

Wykres 11. Ropa – średni termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.