Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.03.12

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

SP500 – w zeszłym tygodniu doszło powrotu do szczytu z połowy lutego. W mojej ocenie próba jego trwałego przełamania może się nie udać.   

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
 • S&P500 – w mojej ocenie próba trwałego przełamania szczytu z połowy lutego nie powinna się udać. W efekcie możliwy jest powrót do marcowego dna na poziomie 3720 pkt. Po nieudanej próbie przełamania tego wsparcia możliwy jest trwalszy ruch w górę …
 • WIG20 – próba przebicia oporu w rejonie 1983-2020 pkt. nie powinna się udać. W dalszej perspektywie możliwy powrót na kluczowe wsparcie w rejonie 1854-1886 pkt. …
 • EUR/USD – doszło do silnego odbicia. Rozważam 2 scenariusze. Spadkowy jest bardziej prawdopodobny …
 • USD/PLN – kurs dolara znajduje się w połowie dystansu do silnego oporu w okolicy 3.95 PLN. Zakładam dalsze wzrosty. Po nieudanej próbie przebicia tej bariery zobaczymy powrót na tegoroczne dno …
 • Złoto – w ubiegłym tygodniu doszło do silnego odbicia. W mojej ocenie jest ono korekcyjne. Oczekuję spadków najbliższy cel to poziom 1640 USD …
 • Ropa – znajdujemy się w końcówce kilkumiesięcznej fali wzrostowej. Możliwy jest nowy szczyt. Próba trwałego przebicia długoterminowego oporu w rejonie 63.80-66.00 USD nie powinna się udać. Potem oczekuję na większe kilkutygodniowe spadki …
Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa (wiele miesięcy): Ostatni tydzień nie przyniósł zmian w tej perspektywie czasu. Z marcowego dna doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej, ewentualnie zakończyła się ona w lutym. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy. Silny sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy. Na razie struktura spadków ze szczytu z lutego nie wskazuje abyśmy mieli zobaczyć pierwszą spadkową piątkę. 

Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Perspektywa średnioterminowa (wiele tygodni): W perspektywie długoterminowej możliwe są 2 scenariusze. Pierwszy zakłada, że z dna z 2020 roku pojawiła się już 5-falowa struktura [1-2-3-4-5]. W drugim pojawiła się na razie tylko wzrostowa  trójka [1-2-3]. Obecna przecena byłaby tylko korektą. Potem czekają nas nowe szczyty w ramach fali [5].

Przejdźmy do krótszej perspektywy. W mojej ocenie ze szczytu z lutego rozpoczęła się co najmniej korekta wzrostów z dna z końca października (zaznaczone są szarym prostokątem) w postaci fali (5). Taka korekta (czerwona linia) może przyjąć układ korekty płaskiej A-B-C. Może potrwać około 6 tygodni. Fala B może się niedługo zakończyć.

Scenariusz preferowany (patrz perspektywa krótkoterminowa) zakłada, że przed nami jest spadkowa fala C. Powinna ona nieznacznie pogłębić dno fali A na poziomie 3720 pkt. Nieudana próba trwałego przełamania tego wsparcia może zakończyć korektę. Kolejnym warunkiem będzie pojawienie się pierwszej wzrostowej piątki.

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa (kilka sesji): Ze

Pod koniec czwartkowej sesji wyrównany został tegoroczny szczyt. W piątek doszło do niewielkiego cofnięcia. Na początku tygodnia możliwe jest niewielkie przekroczenie poprzedniego szczytu. W dalszej perspektywie możliwe są 2 scenariusze:

 • próba trwałego przełamania szczytu z połowy lutego nie uda się i rozpocznie się kolejna fala spadków (czerwona linia). Muszą jednak być one silne. Na chwilę obecną przebicie szczytu z 5-go marca (korpusy świec na poziomie 3856 pkt.) wygeneruje sygnał do powrotu w rejon dna z lutego. Wtedy okaże się, że odbicie z piątkowego dna jest korekcyjne gdyż będzie miało strukturę trójfalową (a-b-c).
 • próba trwałego przebicia tegorocznego szczytu zaowocuje niewielką korektą (zielona linia). Zakończy się ona znacznie wyżej niż poziom 3856 pkt. Potem zobaczymy jeszcze jeden szczyt. Efekt będzie taki, że z piątkowego dna zobaczymy 5-falowy układ (1-2-3-4-5). W dalszej perspektywie czeka nas tylko korekta (Fibo 38-50%). Po jej zakończeniu rynek może wyjść na nowe maksima.

W mojej ocenie bardziej prawdopodobny jest scenariusz spadkowy. Za jego realizacją przemawia to, że wewnętrzna struktura wzrostów z poziomu 3720 pkt. (widoczna np. na wykresie świec 30-minutowych) nie jest impulsem. Innymi słowy nie ma tutaj silnych wzrostów i krótkich płytkich korekt. Zamiast tego korekty są liczne, głębokie i zachodzą na poprzednie szczyty.

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Polski rynek traktuję z mniejszą uwagą, gdyż głównym czynnikiem dla naszego rynku jest koniunktura na giełdzie w USA. Jeśli na giełdzie w USA będą dalsze wzrosty to na polskim rynku MOŻEMY ale NIE MUSIMY mieć nowy szczyt. Jeśli za oceanem rozpocznie się większa przecena to na polskim rynki i ona wystąpi.

W kilkusesyjnej perspektywie na rynku w USA może dojść do powrotu do dna z początku marca. Na wykresie indeksu WIG20 krytyczne jest wsparcie w rejonie 1854-1886 pkt. Rozbicie tego wsparcia doprowadzi do realizacji scenariusza pesymistycznego (czerwona linia) w którym odbicie z dna z 2020 roku będzie jedynie trójfalową strukturą A-B-C. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy 1700 pkt.

Do realizacji scenariusza wzrostowego konieczna będzie płytka korekta w USA. Taka w której na wykresie indeksu SP500 spadki nie przekroczą krytycznego wsparcia w okolicy 3577 pkt. Wtedy na polskim rynku w kilkumiesięcznej perspektywie można oczekiwać powrotu na tegoroczny szczyt i wyżej (zielona linia).

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  bardzo długi termin

EUR/USD

W ubiegłym tygodniu doszło do dużego odbicia. W mojej ocenie powinno być ono korekcyjne i należy się przygotować na dalsze spadki. Uważam, że znajdujemy się w korekcie fali 3 (zaznaczona szarym prostokątem).

Wykres 5. EUR/USD – długi termin

Taka korekta może potrwać kilka miesięcy. Może mieć strukturę A-B-C. Obecnie powinniśmy się znajdować w spadkowej fali C. Fala C może się składać z mniejszej struktury (a-b-c). Nowy dołek mógłby zakończyć falę (a), potem czekałaby nas korekcyjne fala (b) i potem jeszcze fala spadkowa (c). Mogłaby ona osiągnąć nawet wsparcie w rejonie 1.1620 USD. Po zakończeniu fali 4 można oczekiwać wzrostów w ramach fali 5-tej. Silny sygnał kupna pojawi się po przebiciu dna fali A na poziomie 1.1955 USD. Ewentualnie wcześniej ale nie znamy jeszcze struktury ani zasięgu fali C.

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. W zeszłym tygodniu doszło do silnego odbicia. Przekroczony został ważny opór w rejonie 1.1955 USD. W piątek doszło do sporego spadku. W mojej ocenie dosyć prawdopodobny jest scenariusz dalszych spadków w ramach spadkowej piątki (1-2-3-4-5).

Wykres 6 A. EUR/USD – scenariusz spadkowy

Warunkiem realizacji scenariusza spadkowej piątki jest:

 • odbicie z piątkowego dna powinno być korekcyjne
 • po jego zakończeniu powinno dojść do przebicia wsparcia w okolicy 1.1905 USD
 • i wreszcie musi nastąpić przebicie tegorocznego dna na poziomie 1.1835 USD

Potem można oczekiwać na co najmniej korektę spadkowej piątki (1-2-3-4-5). Silny i ważny opór jest w okolicy 1.1955 USD. Trwałe przełamanie tej bariery może zakończyć przecenę z tegorocznego szczytu.

Przejdziemy teraz do scenariusza większego ale nadal korekcyjnego odbicia. W piątek doszło do sporego spadku. W mojej ocenie również możliwy jest scenariusz większego korekcyjnego odbicia.

W poniedziałek możliwy byłby nowy szczyt. To zakończy pierwszą część korekcyjnego odbicia, potem zobaczymy spadkową falę (b). Potem możliwe jest niewielkie przekroczenie szczytu fali (a), które powinno mieć cechy pułapki z końca lutego (patrz czerwony prostokąt). W dalszej perspektywie po przebiciu szczytu fali (a) powinniśmy zobaczyć silne spadki (w przeciwnym wypadku możemy mieć kontynuację odbicia z tegorocznego dna). Mogą one mieć podobny zasięg jak spadki z lutowego szczytu z poziomu 1.2242 USD do 1.1835 USD (zasięg 407 pipsów).

Potem można oczekiwać na odreagowanie spadków ze szczytu z końca lutego. Silny i ważny opór jest w okolicy 1.1955 USD. Trwałe przełamanie tej bariery może zakończyć przecenę z tegorocznego szczytu.

Wykres 6 B. EUR/USD – większe korekcyjne odbicie

Zwracam uwagę, że nie są to jedyne scenariusze rozwoju sytuacji. Zwłaszcza niebezpieczne byłoby założenie, że w dalszej perspektywie czekają nas spadki do nowego dna.  

Nie znamy jeszcze zasięgu i struktury odbicia z tegorocznego dna. gdyby się okazało, że zasięg fali (c) będzie znacznie większy niż pokazałem na wykresie 2, wtedy nowego dna może nie być.

USD/PLN

Po przebiciu oporu w rejonie 3.75 PLN pojawił się silny sygnał kupna. Kurs dolara może wrócić do oporu w rejonie 3.95 PLN. Na razie szczyt wypadł na poziomie 3.88 PLN. Potem nastąpiła korekta.

Prognozę dla USD/PLN oprę na bardziej w mojej ocenie prawdopodobnym scenariuszu dalszych spadków na wykresie EUR/USD. W związku z tym abstrahując od głębokości spadkowej korekty powinniśmy w dalszej perspektywie zobaczyć atak na opór w okolicy 3.95 PLN.

Po nieudanej próbie przebicia tej bariery powinniśmy zobaczyć spadki w ramach Fali C. Przebicie długoterminowego wsparcia w rejonie 3.655 PLN wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Najbliższy cel to poziom 3.52 PLN. Kolejny na poziomie 3.30 PLN wydaje się mało realistyczny.

Wykres 7. USD/PLN – średni termin

Złoto

Zaczniemy analizę od wykresu długoterminowego. Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Od kilku miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Może ona przyjąć układ A-B-C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1640 USD. Tutaj nie musi się wcale zakończyć przecena.

Wykres 8. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. Z poniedziałkowego dna doszło do silnego odbicia. Miało ono tylko trójfalową strukturę a późniejsze spadki ujawniły 5-falowy układ. To przemawia za tym, że odbicie było korekcyjne i w perspektywie najbliższych sesji powinniśmy przygotować się na dalsze spadki i nowe dno. Najbliższy cel to poziom 1640 USD. Potem może dojść do kolejnego korekcyjnego odbicia. Gdyby doszło do jego przełamania to pozostaje jeszcze bardzo silne długoterminowe wsparcie w okolicy 1550-1570 USD.

Korekta jest złożona. W trakcie spadków było kilka kilkutygodniowych odbić. Trading i próba prognozowania cen w takiej korekcie jest bardzo trudna. 

Wykres 9. Złoto – średni termin

Ropa

Ze szczytu z 2018 roku  pojawiła się duża spadkowa trójka (A-B-C). Po niej z dna z 2020 roku wykształciła się ogromna 3-falowa struktura. Która powinna się przekształcić w 5-falowy układ. Silny opór znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery może się nie udać. W efekcie może się pojawić kilkumiesięczna fala korekcyjna (Fala 4).

Wykres 10. Ropa – długi termin

Przejdziemy teraz do analizy struktury Fali 3. Z listopadowego dna widoczna jest najprawdopodobniej 9-falowa struktura. Fala 8 jest lepiej widoczna na wykresie w układzie H4. Trwała ona krótko i była bardzo płytka. Obecnie powinniśmy być w końcówce fali 9-tej. Z poniedziałkowego szczytu pojawiła się spadkowa trójka. W ciągu kilku sesji może się pojawić nowy szczyt. Potem powinniśmy się przygotować na sygnały zakończenia trendu wzrostowego. 

Bardzo silna długoterminowa bariera znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery nie powinna się udać.

Wykres 11. Ropa – średni termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.