Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.03.19

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

W mojej ocenie w ubiegłym tygodniu doszło do przesilenia na wykresie SP500 oraz na ropie. 

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – w mojej ocenie ponad 2 tygodniowe odbicie zakończyło się. W perspektywie 1-2 tygodni możliwy jest powrót do marcowego dna na poziomie 3720 pkt. Po nieudanej próbie przełamania tego wsparcia możliwy jest trwalszy ruch w górę …
  • WIG20 – próba przebicia wsparcia w rejonie 1925 pkt. nie udała się i doszło do odbicia, jest ono korekcyjne, potem możliwy powrót na kluczowe wsparcie w rejonie 1854-1886 pkt. …
  • EUR/USD – od blisko 2 tygodni trwa odbicie w formie konsolidacji. Rozważam 2 scenariusze. Spadkowy jest bardziej prawdopodobny …
  • USD/PLN – kurs dolara znajduje się w połowie dystansu do silnego oporu w okolicy 3.92-3.96 PLN. Zakładam dalsze wzrosty. Po nieudanej próbie przebicia tej bariery zobaczymy powrót na tegoroczne dno …
  • Złoto – od 2 tygodni trwa odbicie. W mojej ocenie jest ono korekcyjne. Oczekuję spadków najbliższy cel to poziom 1640 USD. Potem możliwe jest trwalsze odbicie …
  • Ropa – próba trwałego przebicia długoterminowego oporu w rejonie 80-66.00 USD nie udała się. W mojej ocenie wkroczyliśmy w korektę 4-miesięcznej fali wzrostów. Może ona potrwać kilka tygodni. Target szacuję na 50.75-54.80 USD …
Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa (wiele miesięcy): Ostatni tydzień nie przyniósł zmian w tej perspektywie czasu. Z marcowego dna doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej, ewentualnie zakończyła się ona w lutym. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy. Silny sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy. Na razie struktura spadków ze szczytu z lutego nie wskazuje abyśmy mieli zobaczyć pierwszą spadkową piątkę. 

Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Perspektywa średnioterminowa (wiele tygodni): W perspektywie długoterminowej możliwe są 2 scenariusze. Pierwszy zakłada, że z dna z 2020 roku pojawiła się już 5-falowa struktura [1-2-3-4-5]. W drugim pojawiła się na razie tylko wzrostowa  trójka [1-2-3]. Obecna przecena byłaby tylko korektą. Potem czekają nas nowe szczyty w ramach fali [5].

Przejdźmy do krótszej perspektywy. W mojej ocenie ze szczytu z lutego rozpoczęła się co najmniej korekta wzrostów z dna z końca października (zaznaczone są szarym prostokątem) w postaci fali (5). Taka korekta (czerwona linia) może przyjąć układ korekty płaskiej A-B-C. Może potrwać około 6 tygodni.

W mojej ocenie fala B mogła się zakończyć. Scenariusz preferowany czyli bardziej prawdopodobny (patrz perspektywa krótkoterminowa) zakłada, że znajdujemy się w spadkowej fali C. Powinna ona nieznacznie pogłębić dno fali A na poziomie 3720 pkt. Nieudana próba trwałego przełamania tego wsparcia może zakończyć korektę. Kolejnym warunkiem będzie pojawienie się pierwszej wzrostowej piątki.

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa (kilka sesji): Z czwartkowego szczytu pojawiła się pierwsza czytelna spadkowa piątka (1) o zasięgu 103 pkt. Jest to silny sygnał sprzedaży. W piątek doszło do odbicia. Powinna to być korekcyjna fala (2). Po jej zakończeniu oczekuję kolejnej fali spadków (3) o zasięgu co najmniej 103 punktów. Możliwy byłby spadek w okolice 3800-3820 pkt. a nawet jeszcze niżej. To są tylko szacunkowe targety. Fala C powinna mieć 5-falową strukturę (1-2-3-4-5). Zatem w dalszej perspektywie możliwe jest korekcyjne odbicie w postaci fali (4). Po jej zakończeniu powinniśmy zobaczyć falę (5). Powinna ona zaatakować tegoroczne dno na poziomie 3720 pkt. i je nieznacznie pogłębić. Próba trwałego przełamania wsparcia w rejonie 3720 pkt. nie powinna się udać. W dalszej perspektywie oczekuję na trwalsze odbicie.

W mojej ocenie opisany spadkowy scenariusz jest dosyć prawdopodobny. Rozważmy jeszcze scenariusz wzrostowy. Jest on w mojej ocenie mało prawdopodobny ale rynki potrafią zniweczyć nawet najlepiej opracowany plan. Odbicie z piątkowego dna musiałoby być bardzo mocne. Korekty zazwyczaj znoszą poprzednią falę o 38-50%. Zniesienie o 0.618 znajduje się na poziomie 3940 pkt. Przebicie tej bariery (zielona linia) może oznaczać, że rynek może wrócić na tegoroczny szczyt.

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Polski rynek traktuję z mniejszą uwagą, gdyż głównym czynnikiem dla naszego rynku jest koniunktura na giełdzie w USA. Jeśli na giełdzie w USA będą dalsze wzrosty to na polskim rynku MOŻEMY ale NIE MUSIMY mieć nowy szczyt. Jeśli za oceanem rozpocznie się większa przecena to na polskim rynki i ona wystąpi.

W kilkusesyjnej perspektywie na rynku w USA może dojść do powrotu do dna z początku marca. Na wykresie indeksu WIG20 krytyczne jest wsparcie w rejonie 1854-1886 pkt. Rozbicie tego wsparcia doprowadzi do realizacji scenariusza pesymistycznego (czerwona linia) w którym odbicie z dna z 2020 roku będzie jedynie trójfalową strukturą A-B-C. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy 1700 pkt.

Do realizacji scenariusza wzrostowego konieczna będzie płytka korekta w USA. Taka w której na wykresie indeksu SP500 spadki nie przekroczą krytycznego wsparcia w okolicy 3577 pkt. Wtedy na polskim rynku w kilkumiesięcznej perspektywie można oczekiwać powrotu na tegoroczny szczyt i wyżej (zielona linia).

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  bardzo długi termin

EUR/USD

W ubiegłym tygodniu doszło do dużego odbicia. W mojej ocenie powinno być ono korekcyjne i należy się przygotować na dalsze spadki. Uważam, że znajdujemy się w korekcie fali 3 (zaznaczona szarym prostokątem).

Wykres 5. EUR/USD – długi termin

Taka korekta może potrwać jeszcze kilka tygodni. Może mieć strukturę A-B-C. Obecnie powinniśmy się znajdować w spadkowej fali C.

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. Z marcowego dna doszło do odbicia, które przyjęło postać konsolidacji. W środę po decyzji FED doszło do wyrównania szczytu fali (a). Potem rynek wrócił do poziomów sprzed decyzji FED. Można rozważać 2 scenariusze:

  • odbicie z marcowego dna jeszcze się nie zakończyło (zielona linia). Próba przełamania dna z marca się nie uda i w ciągu kilku sesji wrócimy na opór w okolicy 1.1985 USD. Po nieudanej próbie przełamania tej bariery możliwe są spadki (niebieska linia). Gdyby opór w rejonie 1.1985 USD został przebity to możliwe, że czekają nas większe wzrosty (zielona linia). Scenariusz większych wzrostów jest w mojej ocenie raczej mało prawdopodobny.
  • odbicie z marcowego dna już się zakończyło (czerwona linia). Ten scenariusz jest w mojej ocenie bardziej prawdopodobny. Odbicie z piątkowego dna powinno być korekcyjne i po jego zakończeniu oczekuję powrotu na marcowe dno. Przebicie tego wsparcia wygeneruje sygnał do dalszych spadków w ramach FALI C. Potem można oczekiwać na zakończenie kilkumiesięcznej przeceny. Sygnał pojawi się po trwałym przełamaniu bariery w rejonie 1.1955 USD.

Wykres 6. EUR/USD – średni termin

USD/PLN

Po przebiciu oporu w rejonie 3.7550 PLN pojawił się silny sygnał kupna. Kurs dolara może wrócić do oporu w rejonie 3.96 PLN. Na razie szczyt wypadł na poziomie 3.88 PLN. Potem nastąpiła korekta. Prawdopodobnie nie jest jeszcze zakończona gdyż możliwy byłby powrót do wsparcia w okolicy 3.82 PLN.

W dalszej perspektywie oczekuję na przełamanie oporu w okolicy 3.8750 PLN to otworzy nam drogę do wzrostów do silnej bariery w okolicy 3.92-3.96 PLN. Po nieudanej próbie przebicia tej bariery powinniśmy zobaczyć spadki w ramach Fali C. Przebicie długoterminowego wsparcia w rejonie 3.655 PLN wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Najbliższy cel to poziom 3.52 PLN. Kolejny na poziomie 3.30 PLN wydaje się mało realistyczny.

Wykres 7. USD/PLN – średni termin

Złoto

Zaczniemy analizę od wykresu długoterminowego. Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Od kilku miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Może ona przyjąć układ A-B-C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1640 USD.

Wykres 8. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. Z dna na poziomie 1673 USD trwa już 2-tygodniowe odbicie. W mojej ocenie jest ono korekcyjne. W perspektywie kilku tygodni powinniśmy przygotować się na dalsze spadki i nowe dno. Najbliższy cel to poziom 1640 USD. Potem może dojść do kolejnego odbicia. Gdyby doszło do przełamania wsparcia w rejonie 1640 USD to pozostaje jeszcze bardzo silne długoterminowe wsparcie w okolicy 1550-1570 USD.

Korekta jest złożona. W trakcie spadków było kilka kilkutygodniowych odbić. Trading i próba prognozowania cen w takiej korekcie jest bardzo trudna. 

Wykres 9. Złoto – średni termin

Ropa

Ze szczytu z 2018 roku  pojawiła się duża spadkowa trójka (A-B-C). Po niej z dna z 2020 roku wykształciła się ogromna 3-falowa struktura. Która powinna się przekształcić w 5-falowy układ. Silny opór znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery może się nie udać. W efekcie może się pojawić kilkumiesięczna fala korekcyjna (Fala 4).

Wykres 10. Ropa – długi termin

Przejdziemy teraz do krótszej perspektywy. W ubiegłym tygodniu doszło do przełamania wsparcia w okolicy 63.10 USD. Z czwartkowego dna (58.30 USD) nastąpiło odbicie. W mojej ocenie jest ono korekcyjne i nie powinno już dojść do powrotu powyżej przełamanego wsparcia.

Spadki z marcowego szczytu mają największy zasięg od listopadowego dna. Dodatkowo układ fal (1-9) w trendzie z listopadowego dna jest argumentem za kontynuacją spadków. Przecena powinna być Falą 4. Target szacuję na przedział 50.75-54.80 USD. Taka korekta może potrwać kilka tygodni. W dalszej kilkumiesięcznej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną falę wzrostów z nowymi szczytami.

Wykres 11. Ropa – średni termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.