Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.04.03

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

W mojej ocenie spadkowa korekta z lutowego szczytu mogła się zakończyć i z marcowego dna rozpoczęła się kolejna fala wzrostów. Może ona potrwać kilka tygodni. Target można szacować na 4200-4400 pkt.   

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – przyszły tydzień będzie bardzo ważny gdyż powinniśmy zobaczyć dalsze wzrosty. Target można szacować na poziom 4100 pkt. …
  • WIG20 – próba przebicia wsparcia w rejonie 1854-1886 pkt. nie udała się i doszło do odbicia. Jeśli kontrakty na indeks S&P500 będą kontynuowały wzrosty to czeka nas atak na opór w rejonie 1983-2020 pkt. …
  • EUR/USD – z marcowego dna trwa odbicie. Bardzo ważny opór jest w rejonie 1.1845 USD. Przełamanie tej bariery może otworzyć drogę na kolejną barierę. Nieudana próba przebicia tej bariery może doprowadzić do dalszych spadków …
  • USD/PLN – nieudana próba przebicia oporu w rejonie 3.96 PLN doprowadziła do sporego spadku. Można rozważać 2 scenariusze (patrz EUR/USD) …
  • Złoto – po nieudanej próbie przebicia marcowego dna doszło do sporego odbicia. Kluczowa jest sytuacja na dolarze …
  • Ropa – próba trwałego przebicia długoterminowego oporu w rejonie 80-66.00 USD nie udała się. W mojej ocenie wkroczyliśmy w korektę 4-miesięcznej fali wzrostów. Może ona potrwać kilka tygodni. Target szacuję na 50.75-54.80 USD …
Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa (prognoza na kilkanaście miesięcy): z dna z marca 2020 r. doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy, który rozpoczął się w marcu 2009 roku.

Wykres 1 A. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Na kolejnym wykresie w układzie tygodniowym widzimy strukturę FALI 5. W ostatnim tygodniu przekroczony został szczyt z lutego i marca. Najlepiej pasująca struktura wzrostów z dna z 2020 roku będzie opisywana schematem 9-falowym (1-9). Wygląda na to, że przez kolejne tygodnie zobaczymy wzrosty w ramach fali 9-tej. Potem należy spodziewać się co najmniej korekty kilkunastomiesięcznej fali wzrostowej.

Powinna ona znieść 38% całej fali wzrostowej co może doprowadzić do powrotu do szczytu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Warto zwrócić uwagę że od wielu miesięcy widoczna jest negatywna dywergencja.

Silny długoterminowy sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy i miała zasięg 21%.

Wykres 1 B. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece tygodniowe)

Perspektywa średnioterminowa (prognoza na kilka miesięcy): z dna z 2020 roku pojawiła się 7-falowa struktura [1-7]. Ze szczytu z lutego doszło do korekty wzrostów z dna z końca października (są one zaznaczone szarym prostokątem). Taka korekta (czerwona linia) mogłaby przyjąć układ korekty płaskiej A-B-C. Rynek okazał się jednak znacznie mocniejszy. W czwartek osiągnięty został nowy szczyt a w piątek kontrakty ustanowiły kolejne historyczne maksimum na poziomie 4036.75 pkt.

W mojej ocenie spadkowa korekta mogła się zakończyć i z marcowego dna rozpoczęła się kolejna fala wzrostów (fala [9]). Powinna mieć ona strukturę 5-falową (1-2-3-4-5). Obecnie powinniśmy się znajdować w fali (3).

Target fali (3) szacuję na co najmniej 4095 pkt. Target całej 5-falowej struktury można byłoby oszacować nawet na poziom 4400 pkt. W mojej ocenie jest on zbyt optymistyczny zwłaszcza, że potem czekać nas może duża przecena. Dla doświadczonych graczy może to być wymarzony okres do gry, jednak dla przeciętnego inwestora tak gwałtowne przesilenie może doprowadzić do dużej straty kapitału.

Jeśliby się okazało, że wyjście na nowe szczyty jest pułapką to czeka nas jeszcze spadkowa fala C (czerwona linia), która może doprowadzić do przekroczenia dna fali A na poziomie 3720 pkt. Dopiero po takiej wielotygodniowej korekcie rynek ruszy w górę na nowe szczyty w ramach fali [9].

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa (prognoza na kilka tygodni): Nieudana próba przełamania ważnego wsparcia na poziomie 3875 pkt. zemściła się bardzo silnym odbiciem. Osiągnięty został nowy szczyt. Rynek nie chce spadać.

Scenariusz optymistyczny (zielona linia) jest obecnie bardziej prawdopodobny. Jeśli ma być realizowany to kontrakty muszą się oddalać od newralgicznego szczytu z lutego i marca. Obecnie powinniśmy się znajdować w fali (3). Powinna ona w przyszłym tygodniu być kontynuowana i wznieść się co najmniej do pułapu 4100 pkt. Po kilkusesyjnej korekcie (4) czekają nas dalsze wzrosty.

Z tyłu głowy musimy mieć cały czas scenariusz pesymistyczny (czerwona linia). Będzie on realizowany gdyby doszło do szybkiego zakończenia wzrostów. Sygnał do dużej przeceny pojawi się po przełamaniu kluczowego wsparcia w rejonie 3957-3964 pkt.

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Polski rynek traktuję z mniejszą uwagą, gdyż głównym czynnikiem dla naszego rynku jest koniunktura na giełdzie w USA. Jeśli na giełdzie w USA będą dalsze wzrosty to na polskim rynku MOŻEMY ale NIE MUSIMY mieć nowy szczyt. Jeśli za oceanem rozpocznie się większa przecena to na polskim rynki i ona wystąpi.

Przy założeniu dalszych wzrostów na rynku w USA na wykresie indeksu WIG20 może dojść do kontynuacji odbicia z marcowego dna. Najbliższy opór znajduje się w okolicy 1983-2020 pkt. Przełamanie tej bariery może doprowadzić do wzrostów na styczniowy szczyt (2097 pkt.) i wyżej.

Z marcowego dna może się pojawić fala 5. Bardzo silna bariera jest w okolicy 2340-2430 pkt. W maju może się ona zakończyć. Po przesileniu na giełdzie w USA możliwe są poważniejsze kilkumiesięczne spadki na polskim rynku.

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  bardzo długi termin

EUR/USD

W ubiegłym tygodniu doszło do dalszych spadków. Dno wypadło na poziomie 1.1703 USD. Pod koniec tygodnia rozpoczęło się odbicie. Uważam, że znajdujemy się w fali 4, która koryguje falę 3 (zaznaczona jest szarym prostokątem). Taka korekta może mieć strukturę A-B-C. Obecnie powinniśmy się znajdować w końcówce spadkowej fali C. Kluczowe pytanie to czy fala C się zakończyła czy też jeszcze czekają nas dalsze spadki (czerwona linia).

Wykres 5. EUR/USD – długi termin

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. Fala spadkowa ze szczytu z 18 marca zakończyła się. Od kilku dni trwa odbicie. Rozpatruję 2 scenariusze:

  • Optymistyczny (zielona linia) zakłada, że rozpoczyna się nowa fala wzrostowa. Do realizacji tego scenariusza konieczne jest przebicie oporu w rejonie 1.1845 USD. Potem musi być to potwierdzone przebiciem bariery w okolicy 1.1950 USD. Dodatkowym warunkiem jest pojawienie się z tegorocznego dna 5-falowej struktury. Po korekcie będziemy mieć dalsze wzrosty.
  • Pesymistyczny (czerwona linia) – odbicie może utknąć poniżej oporu w rejonie 1.1845 USD. Struktura odbicia z marcowego dna powinna być korekcyjna. Potem czeka nas kolejna fala spadków. Przełamanie marcowego dna na poziomie 1.1703 USD otworzy drogę do dalszej przeceny. Target szacuję na 1.1600 USD. Jest to ciekawy poziom gdyż tam zachodzi równość Fali A i C. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów i przekroczenie szczytu ze stycznia br.

W mojej ocenie nieznacznie bardziej prawdopodobny jest scenariusz pierwszy optymistyczny.

Wykres 6. EUR/USD – średni termin

USD/PLN

Cel sprzed kilku tygodni został osiągnięty. Próba przełamania oporu w rejonie 3.92-3.96 PLN nie udała się i doszło do sporego spadku. Podobnie jak na eurodolarze można rozpatrywać 2 scenariusze. Jeśli spadki na EUR/USD będą kontynuowane to czeka nas jeszcze osłabienie złotego (czerwona linia).

W przeciwnym wypadku po trwałym przełamaniu wsparcia w okolicy 3.875 PLN można spodziewać się w ciągu kilku tygodni dalszego umocnienia złotego w relacji do dolara (zielona linia). Przebicie długoterminowego wsparcia w rejonie 3.655 PLN wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Najbliższy cel to poziom 3.52 PLN. Kolejny na poziomie 3.30 PLN wydaje się mało realistyczny.

Wykres 7. USD/PLN – średni termin

Złoto

Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Od kilku miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Może ona przyjąć układ A-B-C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1640 USD.

Wykres 8. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. W ubiegłym tygodniu nie udała się próba przebicia dna z początku marca na poziomie 1673 USD. Nastąpiło mocne odbicie. Można rozważać 2 scenariusze (patrz sytuacja na EUR/USD). Jeśli przecena na eurodolarze nie jest zakończona to można jeszcze oczekiwać na spadki i pogłębienie dna z marca. Najbliższy cel to poziom 1640 USD. Potem może dojść do odbicia. Długoterminowe silne wsparcie w okolicy 1550-1570 USD jest w mojej ocenie poza zasięgiem strony podażowej.

Korekta jest złożona. W trakcie spadków było kilka kilkutygodniowych odbić. Trading i próba prognozowania cen w takiej korekcie jest bardzo trudna.

Jeżeli na wykresie EUR/USD mieliśmy już twarde dno to można oczekiwać wzrostów na złocie (zielona linia). Sygnał pojawi się po przebiciu oporu w rejonie 1750 USD a potem gdy rozbita zostanie kluczowa bariera w rejonie 1780-1800 USD.

Wykres 9. Złoto – średni termin

Ropa

Ze szczytu z 2018 roku  pojawiła się duża spadkowa trójka (A-B-C). Po niej z dna z 2020 roku wykształciła się ogromna 3-falowa struktura. Która powinna się przekształcić w 5-falowy układ. Silny opór znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery może się nie udać. W efekcie może się pojawić kilkumiesięczna fala korekcyjna (Fala 4).

Wykres 10. Ropa – długi termin

Przejdziemy teraz do krótszej perspektywy. Po przełamaniu wsparcia w okolicy 63.10 USD doszło do sporego spadku. Pojawiła się spadkowa piątka tworząca falę A. Potem nastąpiło odbicie. Spadki z marcowego szczytu mają największy zasięg od listopadowego dna. Przecena powinna być Falą 4. Target szacuję na przedział 50.75-54.80 USD. Taka korekta może potrwać kilka tygodni.

Fala 4 może mieć strukturę A-B-C. Obecnie powinniśmy się znajdować w korekcyjnej fali B. Może ona potrwać jeszcze kilka sesji. Po jej zakończeniu oczekuję na spadkową falę C. Po zakończeniu Fali 4 w dalszej kilkumiesięcznej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną falę wzrostów z nowymi szczytami. 

Wykres 11. Ropa – średni termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.