Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.04.10

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Na wykresie SP500 z marcowego dna rozpoczęła się kolejna fala wzrostów. Może ona potrwać kilka tygodni. Target można szacować na 4300-4400 pkt. 

Mamy trwalsze wzrosty na EUR/USD, spadki na USD/PLN i wzrosty na złocie.  

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – na początku tygodnia oczekuję dalszych wzrostów. Potem możliwa jest kilku sesyjna korekta. W dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną falę wzrostów. Target można szacować na 4300-4400 pkt. …
  • WIG20 – oczekuję na wybicie w górę z kilkutygodniowej konsolidacji. W efekcie powinno dojść do ataku na styczniowe maksimum …
  • EUR/USD – z marcowego dna trwa odbicie. Powinno mieć co najmniej 3-falową strukturę i dotrzeć w okolice 1.21 USD …
  • USD/PLN – nieudana próba przebicia oporu w rejonie 3.96 PLN doprowadziła do sporego spadku. W kwietniu możliwy spadek do wsparcia w okolicy 3.69 PLN …
  • Złoto – odbicie z marcowego dna powinno przyjąć co najmniej trójfalową strukturę. Kluczowa będzie sytuacja na dolarze …
  • Ropa – próba trwałego przebicia długoterminowego oporu w rejonie 80-66.00 USD nie udała się. W mojej ocenie wkroczyliśmy w korektę 4-miesięcznej fali wzrostów. Może ona potrwać kilka tygodni. Target szacuję na 50.75-54.80 USD …
Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa (prognoza na kilkanaście miesięcy): z dna z marca 2020 r. doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że zamiast większej 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) zakończy się ona na fali (1), w takim razie znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy, który rozpoczął się w marcu 2009 roku.

Wykres 1 A. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Na kolejnym wykresie w układzie tygodniowym widzimy strukturę FALI 5. W ostatnim tygodniu kontynuowane były wzrosty. Najlepiej pasująca struktura wzrostów z dna z 2020 roku będzie opisywana schematem 9-falowym (1-9). Wygląda na to, że przez kolejne tygodnie zobaczymy wzrosty w ramach fali 9-tej. Potem należy spodziewać się co najmniej korekty kilkunastomiesięcznej fali wzrostowej.

Powinna ona znieść 38% całej fali wzrostowej co może doprowadzić do powrotu do szczytu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Warto zwrócić uwagę że od wielu miesięcy widoczna jest negatywna dywergencja.

Silny długoterminowy sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy i miała zasięg 21% (patrz wykres 1 A).

Wykres 1 B. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece tygodniowe)

Perspektywa średnioterminowa (prognoza na kilka miesięcy): z dna z 2020 roku pojawiła się 9-falowa struktura [1-9]. W ubiegłym tygodniu kontrakty osiągnęły nowe maksimum. Szczyt fali [7] z lutego został przekroczony o 160 punktów. Z marcowego dna rozpoczęła się fala [9]. Powinna mieć ona strukturę 5-falową (1-2-3-4-5). Obecnie powinniśmy się znajdować w fali (3).

Może ona jeszcze potrwać kilka sesji. Target całej 5-falowej struktury można byłoby oszacować na 4300-4400 pkt. Dla doświadczonych graczy może to być wymarzony okres do gry, jednak dla przeciętnego inwestora tak gwałtowne przesilenie może doprowadzić do dużej straty kapitału.

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa (prognoza na kilka tygodni): Obecnie powinniśmy się znajdować w fali (3). Psychologiczny opór na poziomie 4100 pkt. został przekroczony. Struktura wzrostów na wykresie H4 wskazuje, że wzrosty mogą jeszcze potrwać kilka sesji. Równość fali 5 i 1 wypada na poziomie 4180 pkt. Zobaczymy czy rynek dotrze tak wysoko. Na wykresie zakończenie fali (3) zaznaczyłem niżej aby nie sugerować, że dotrzemy do poziomu 4180 pkt.

Po zakończeniu fali (3) oczekuję korekty w postaci fali (4). Może ona znieść falę wzrostową o 38%. To byłby ruch o zasięgu 100-120 pkt. Fala (2) miała długość 133 punktów trwała 7 dni (dokładnie 34 świece H4). W dalszej perspektywie oczekuję na falę (5). Może ona mieć porównywalne rozmiary do fali (1). Miała zasięg 257 pkt. i trwała 14 dni (dokładnie 57 świec H4).

Po pojawieniu się 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) czeka nas przesilenie. Ponieważ będziemy mieli również kompletny impuls ( [1]-[9] ) to może dojść do poważniejszej przeceny.

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Polski rynek traktuję z mniejszą uwagą, gdyż głównym czynnikiem dla naszego rynku jest koniunktura na giełdzie w USA. Jeśli na giełdzie w USA będą dalsze wzrosty to na polskim rynku MOŻEMY ale NIE MUSIMY mieć nowy szczyt. Jeśli za oceanem rozpocznie się większa przecena to na polskim rynki i ona wystąpi.

Dalsze wzrosty na rynku w USA powinny się przełożyć na przebicie przez indeks WIG20 oporu w okolicy 2025 pkt. a następnie styczniowego szczytu (2097 pkt.).

Kolejna bariera znajduje się w okolicy 2150-2200 pkt. Powinna zostać zauważona, co może doprowadzić do realizacji zysków. Gdyby doszło do przebicia tego oporu to bardzo silna bariera jest w okolicy 2340-2430 pkt. Wątpię aby rynek dotarł aż tak wysoko. W maju może dojść do przesilenia na giełdzie w USA, co powinno zakończyć wzrosty z marcowego dna.

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  bardzo długi termin

EUR/USD

W ubiegłym tygodniu doszło do bardzo silnego odbicia. Przekroczony został opór na poziomie 1.1845 USD. Próba przełamania z marszu silnego oporu w rejonie 1.1950 USD nie powinna się udać w efekcie możliwy jest korekcyjny ruch w dół. Potem oczekuję na kolejną falę wzrostów. 

Wykres 5. EUR/USD – długi termin

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. Z marcowego dna doszło do silnego odbicia. Na początku tygodnia możliwy nowy szczyt i atak na opór w rejonie 1.1950 -1.1990 USD. Próba przebicia bariery nie powinna się udać w rezultacie możliwa kilkusesyjna korekta (38-50% Fibo). Potem oczekuję na kolejną falę wzrostów. Oczekuję, że będzie miała porównywalny zasięg jak obecna fala wzrostowa. Mogłaby dotrzeć do 1.21 USD. Tam znajduje się 68% zniesienia spadków ze styczniowego maksimum. 

Jeśli wzrosty z marcowego dołka rozwiną się tylko we wzrostową trójkę z zasięgiem w okolice 1.21 USD to jest ryzyko, że będzie jeszcze powrót na tegoroczne minimum. 

Wykres 6. EUR/USD – średni termin

USD/PLN

Po nieudanej próbie przełamania oporu w rejonie 3.92-3.96 PLN doszło do sporego spadku. Na początku tygodnia oczekuję na dokończenie fali spadkowej. Potem możliwe jest kilkusesyjne korekcyjne odbicie. 

Po jego zakończeniu oczekuję na kolejną falę spadków. Powinna mieć ona porównywalną długość i może dotrzeć do wsparcia w okolicy 3.69 PLN. Tu może dojść do kolejnego odbicia.

W dalszej perspektywie możliwe są spadki. Przebicie długoterminowego wsparcia w rejonie 3.655 PLN wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Najbliższy cel to poziom 3.52 PLN. Kolejny na poziomie 3.30 PLN wydaje się mało realistyczny.

Wykres 7. USD/PLN – średni termin

Złoto

Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Od kilku miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Może ona przyjąć układ A-B-C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1640 USD.

Wykres 8. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. Po nieudanej próbie przebicia dna z początku marca nastąpiło mocne odbicie. W krótkim terminie oczekuję na dokończenie odbicia. Próba przebicia silnej bariery w rejonie 1780-1800 USD może się nie udać i w efekcie zobaczymy kilkusesyjną spadkową korektę. Po jej zakończeniu oczekuję na kolejny ruch o zasięgu około 100 USD. Wtedy z marcowego dna zobaczymy już wzrostową trójkę. Jeżeli na wykresie EUR/USD mieliśmy już twarde dno to można oczekiwać pierwszej 5-falowej struktury. To samo może się wydarzyć na wykresie cen złota.

Korekta jest złożona. W trakcie spadków było kilka kilkutygodniowych odbić. Trading i próba prognozowania cen w takiej korekcie jest bardzo trudna.

Wykres 9. Złoto – średni termin

Ropa

Ze szczytu z 2018 roku  pojawiła się duża spadkowa trójka (A-B-C). Po niej z dna z 2020 roku wykształciła się ogromna 3-falowa struktura. Która powinna się przekształcić w 5-falowy układ. Silny opór znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery może nie udała się. W efekcie może się pojawić kilkumiesięczna fala korekcyjna (Fala 4).

Wykres 10. Ropa – długi termin

Przejdziemy teraz do krótszej perspektywy. Po przełamaniu wsparcia w okolicy 63.10 USD doszło do sporego spadku. Pojawiła się spadkowa piątka tworząca falę A. Potem nastąpiło odbicie. Spadki z marcowego szczytu mają największy zasięg od listopadowego dna. Przecena powinna być Falą 4. Target szacuję na przedział 50.75-54.80 USD. Taka korekta może potrwać kilka tygodni.

Fala 4 może mieć strukturę A-B-C. Obecnie powinniśmy się znajdować w korekcyjnej fali B. Może ona potrwać jeszcze kilka sesji i dotrzeć do oporu w rejonie 62 USD. Po jej zakończeniu oczekuję na spadkową falę C. Po zakończeniu Fali 4 w dalszej kilkumiesięcznej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną falę wzrostów z nowymi szczytami.

Wykres 11. Ropa – średni termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.