Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.04.24

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Kilkusesyjna korekta na SP500 uległa zakończeniu. W przyszłym tygodniu możliwe są nowe szczyty. Potem możliwa korekta. 

Mamy trwalsze wzrosty na EUR/USD, spadki na USD/PLN,  wzrosty na złocie i większą korektę na ropie.  

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – w kilkusesyjnej perspektywie oczekuję wzrostów. Po zakończeniu fali (3) możliwa jest 2-tygodniowa korekta. Potem czeka nas kolejna fala wzrostów. Target szacuję na 4300-4400 pkt. 
  • WIG20 – od kilku sesji trwają spadki. Powinny one być korekcyjne. Potem powinno dojść do ataku na styczniowe maksimum …
  • EUR/USD – próba przełamania oporu w rejonie 1.2130-1.2175 USD może się nie udać. W efekcie możliwa jest wielosesyjna korekta. Wsparciem dla niej będzie poziom 1.1950 USD …
  • USD/PLN – w krótkim terminie możliwe niewielkie spadki. Potem oczekuję na wielosesyjne odbicie. W dalszej perspektywie możliwy powrót na tegoroczne dno i niżej …
  • Złoto – odbicie z marcowego dna ma 3-falową strukturę i może się przekształcić w 5-falowy układ. Potem możliwa korekta. W dalszej perspektywie oczekuję kolejnej fali wzrostów …
  • Ropa – od kilku tygodni trwają spadki. Korygują one 4-miesięczną falę wzrostów. Spadki mogą jeszcze potrwać kilka tygodni. Target szacuję na 50.75-54.80 USD …

 

Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa (prognoza na kilkanaście miesięcy): z dna z marca 2020 r. doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że zamiast większej 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) zakończy się ona na fali (1), w takim razie znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy, który rozpoczął się w marcu 2009 roku.

Wykres 1 A. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Na kolejnym wykresie w układzie tygodniowym widzimy strukturę FALI 5. W ostatnim tygodniu doszło do lokalnej korekty. Najlepiej pasująca struktura wzrostów z dna z 2020 roku będzie opisywana schematem 9-falowym (1-9). Wygląda na to, że przez kolejne tygodnie zobaczymy wzrosty w ramach fali 9-tej. Potem należy spodziewać się co najmniej korekty kilkunastomiesięcznej fali wzrostowej.

Powinna ona znieść 38% całej fali wzrostowej co może doprowadzić do powrotu do szczytu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Warto zwrócić uwagę że od wielu miesięcy widoczna jest negatywna dywergencja.

Silny długoterminowy sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy i miała zasięg 21% (patrz wykres 1 A).

Wykres 1 B. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece tygodniowe)

Perspektywa średnioterminowa (prognoza na kilka miesięcy): w ubiegłym tygodniu kontrakty osiągnęły nowe maksimum na poziomie 4183 pkt. Szczyt fali [7] z lutego został przekroczony o 225 punktów. Z marcowego dna widoczna jest fala [9]. Powinna mieć ona strukturę 5-falową (1-2-3-4-5). Obecnie powinniśmy się znajdować w fali (3). Może ona jeszcze potrwać kilka sesji.  

Target całej 5-falowej struktury można byłoby oszacować na 4300-4400 pkt. Dla doświadczonych graczy może to być wymarzony okres do gry, jednak dla przeciętnego inwestora tak gwałtowne przesilenie może doprowadzić do dużej straty kapitału.

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa (prognoza na kilka tygodni): Obecnie powinniśmy się znajdować w fali (3). W ubiegłym tygodniu doszło do kilkusesyjnej korekty. Przekroczone zostało ważne wsparcie w postaci poprzedniego szczytu na poziomie 4144 pkt. W związku z tym należało zmienić oznaczenie fal. Zamiast układu 9-falowego powinniśmy zobaczyć układ 5-falowy. Kilkusesyjna korekta była falą (4). Na początku tygodnia możliwe są nowe szczyty. Będzie to oznaczało, że znajdujemy się w fali (5). Fala (3) jest dłuższa od fali (1). Często długość fali (3) wynosi 1.618*(1), co wypada na poziomie 4255 pkt. Odmierzając szerokość kilkusesyjnej konsolidacji na zasięg fali (5) dostajemy blisko położony poziom 4256 pkt. Oczywiście zasięg wzrostów może być mniejszy jak i większy. 

Po zakończeniu fali (3) oczekuję korekty w postaci fali (4). Na chwilę obecną sygnał sprzedaży pojawi się po przebiciu szczytu fali (3) na poziomie 4183 pkt. Fala (3) może zostać zniesiona o 38%. To byłby ruch o zasięgu około 150 pkt. Korekta mogłaby potrwać około 2-3 tygodni. W dalszej perspektywie oczekuję na falę (5). Może ona mieć porównywalne rozmiary do fali (1). Miała zasięg 257 pkt. i trwała 14 sesji (dokładnie 57 świec H4).

Po pojawieniu się 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) czeka nas przesilenie. Ponieważ będziemy mieli również kompletny impuls ([1]-[9]) to może dojść do poważniejszej przeceny.

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Polski rynek traktuję z mniejszą uwagą, gdyż głównym czynnikiem dla naszego rynku jest koniunktura na giełdzie w USA. Jeśli na giełdzie w USA będą dalsze wzrosty to na polskim rynku MOŻEMY ale NIE MUSIMY mieć nowy szczyt. Jeśli za oceanem rozpocznie się większa przecena to na polskim rynki i ona wystąpi.

Ze szczytu z 19 kwietnia doszło do realizacji zysków. W kilkusesyjnej perspektywie możliwe jest korekcyjne odbicie, potem jeszcze jeden wielosesyjny ruch w dół. Wsparcie znajduje się w okolicy 1925 pkt. W dalszej perspektywie możliwy byłby udany atak na opór w rejonie 2020 pkt. a potem szczyt ze stycznia (2097 pkt.).

W maju może dojść do przesilenia na giełdzie w USA, co powinno zakończyć wzrosty z marcowego dna.

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  średni termin

EUR/USD

ubiegłym tygodniu doszło do dalszych wzrostów. W mojej ocenie może dojść do ataku na silny opór w rejonie 1.2130-1.2175 USD. Próba jego przełamania może się nie udać i dojdzie do wielosesyjnej korekty. Wsparcie w rejonie 1.1950 USD powinno zostać obronione. Po zakończeniu korekty (2) oczekuję na kolejną falę wzrostów (3), która powinna przebić silny opór w rejonie 1.2250-1.2285 USD.   

Wykres 5. EUR/USD – długi termin

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. Po przebiciu oporu w rejonie 1.1950 -1.1990 USD doszło do kilkusesyjnej korekty. W piątek kurs EUR/USD ustanowił nowe maksimum na poziomie 1.2099 USD. Z marcowego dna widoczna jest najprawdopodobniej 9-falowa struktura. Znajdujemy się w kolejnej prawdopodobnie ostatniej fali wzrostowej. Bardzo silna bariera jest w obszarze 1.2130-1.2175 USD. 

Najprawdopodobniej nie uda się pokonać tego oporu. Sygnał sprzedaży pojawi się po przebiciu wsparcia na poziomie 1.2070 USD. Fala wzrostowa może zostać zniesiona o 38%. Silne wsparcie jest w okolicy 1.1950 USD. Korekta może potrwać około 2 tygodni. Po zakończeniu korekty oczekuję na kolejną silną falę wzrostów. Oczekuję ataku na tegoroczne maksimum na poziomie 1.2350 USD.

Wykres 6. EUR/USD – średni termin

USD/PLN

Po nieudanej próbie przełamania oporu w rejonie 3.92-3.96 PLN doszło do dużego spadku. W piątek osiągnięte zostało nowe dno. W krótkim terminie możliwe jest naruszenie wsparcia w okolicy 3.7550 PLN. Po przesileniu na eurodolarze oczekuję na większe wielosesyjne odreagowanie na wykresie USD/PLN (fala 2). Może nastąpić powrót do silnego oporu w okolicy 3.82 PLN i jego niewielkie przekroczenie.

Po zakończeniu odbicia oczekuję na spadki w ramach fali 3, może ona dotrzeć do wsparcia w okolicy 3.62-3.6550 USD. Tu może dojść do kolejnego odbicia.

W dalszej perspektywie możliwe są spadki (fala 5). Przebicie długoterminowego wsparcia w rejonie 3.62-3.655 PLN wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Najbliższy cel to poziom 3.52 PLN. Kolejny na poziomie 3.30 PLN wydaje się mało realistyczny.

Wykres 7. USD/PLN – średni termin

Złoto

Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Przez wiele miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Mogła ona przyjąć układ A-B-C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1640 USD. Dołek wypadł nieznacznie wyżej. Odbicie z marcowego dołka może przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem możliwa jest już tylko lokalna korekta po której kurs złota ruszy w górę.

Wykres 8. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. Po nieudanej próbie przebicia dna z początku marca nastąpiło mocne odbicie. W kwietniu możliwe jest ukształtowanie pierwszej małej 5-falowej struktury (1-2-3-4-5), która tworzyłaby falę (1) wyższego rzędu na wykresie 7 w długim terminie.

Na razie widoczna jest 3-falowa struktura (1-2-3), w tym tygodniu może się pojawić nowy szczyt w ramach fali (5). Próba trwałego przełamania silnej bariery w rejonie 1780-1800 USD może się nie udać i w efekcie zobaczymy wielosesyjną spadkową korektę. Po jej zakończeniu podobnej korekty na eurodolarze oczekuję na kolejny wzrostowy ruch na złocie i przełamanie  oporu w rejonie 1780-1800 USD. To otwiera drogę do wzrostów na kolejną barierę w okolicy 1860-1880 USD.

Korekta jest złożona. W trakcie spadków było kilka kilkutygodniowych odbić. Trading i próba prognozowania cen w takiej korekcie jest bardzo trudna.

Wykres 9. Złoto – średni termin

Ropa

Ze szczytu z 2018 roku  pojawiła się duża spadkowa trójka (A-B-C). Po niej z dna z 2020 roku wykształciła się ogromna 3-falowa struktura. Która powinna się przekształcić w 5-falowy układ. Silny opór znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery  nie udała się. W efekcie może się pojawić kilkumiesięczna fala korekcyjna (Fala 4).

Wykres 10. Ropa – długi termin

Przejdziemy teraz do krótszej perspektywy. Po przełamaniu wsparcia w okolicy 63.10 USD doszło do sporego spadku. Pojawiła się spadkowa piątka tworząca falę A. Potem nastąpiło odbicie. Spadki z marcowego szczytu mają największy zasięg od listopadowego dna. Przecena powinna być Falą 4. Target szacuję na przedział 50.75-54.80 USD. Taka korekta może potrwać jeszcze kilka tygodni.

Fala 4 może mieć strukturę A-B-CObecnie możemy się znajdować w spadkowej fali C. Sygnał do dalszych spadków pojawi się po przebiciu dołka na poziomie 60.60 USD. Równość fali A i C wypada na poziomie 53.45 USD. Po zakończeniu Fali 4 w dalszej kilkumiesięcznej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną falę wzrostów z nowymi szczytami. Sygnał zakończenia Fali 4 pojawi się po trwałym przebiciu od dołu oporu w postaci dna fali A (57.25 USD).

Wykres 11. Ropa – średni termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.