Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.05.08

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Podsumowanie tygodnia 2021.05.08 – prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

S&P500 – W piątek mieliśmy nowy szczyt. Możliwe, że znajdujemy się w kolejnej fali wzrostowej.  

Złoto – przebity został ważny opór. Możliwe są dalsze wzrosty.

Na wykresie EUR/USD i USD/PLN mamy nowe ekstrema. Obawiam się, że może to być pułapka.  

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – w piątek osiągnięty został nowy szczyt. W mojej ocenie możemy znajdować się w kolejnej kilkutygodniowej fali wzrostowej. Target szacuję na 4300-4400 pkt. Krytyczne wsparcie jest na poziomie 4179 pkt. …  
  • WIG20 – na polskim rynku powinniśmy zobaczyć przełamanie szczytu ze stycznia. To otwiera drogę do wzrostów do silnej bariery w okolicy 2150-2200 pkt. …
  • EUR/USD – w piątek przekroczony został nieznacznie szczyt z kwietnia. W mojej ocenie spadkowa korekta była zbyt krótka. Nieudana próba przebicia tej bariery oznaczać będzie powrót na majowe dno i dopiero wtedy dojdzie do zakończenia spadkowej korekty …
  • USD/PLN – sytuacja podobna jak na EUR/USD, wyjście na nowy dołek może być krótkoterminową pułapką …
  • Złoto – przebity został silny opór w rejonie 1780-1800 USD. Mamy otwarta drogę na barierę w okolicy 1860-1880 USD …
  • Ropa – kilkutygodniowe odbicie jest w mojej ocenie korekcyjne. Po zakończeniu odbicia oczekuję na kolejny ruch w dół do dna z marca na 57.25 USD …

 

Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa (prognoza na kilkanaście miesięcy): z dna z marca 2020 r. doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że zamiast większej 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) zakończy się ona na fali (1), w takim razie znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy, który rozpoczął się w marcu 2009 roku.

Wykres 1 A. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)Wykres 1 A. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Na kolejnym wykresie w układzie tygodniowym widzimy strukturę FALI 5. Najlepiej pasująca struktura wzrostów z dna z 2020 roku będzie opisywana schematem 9-falowym (1-9). Wygląda na to, że przez kolejne tygodnie zobaczymy wzrosty w ramach fali 9-tej. Potem należy spodziewać się co najmniej korekty kilkunastomiesięcznej fali wzrostowej.

Powinna ona znieść 38% całej fali wzrostowej co może doprowadzić do powrotu do szczytu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Warto zwrócić uwagę że od wielu miesięcy widoczna jest negatywna dywergencja.

Silny długoterminowy sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy i miała zasięg 21% (patrz wykres 1 A).

Wykres 1 B. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece tygodniowe)Wykres 1 B. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece tygodniowe)

Perspektywa średnioterminowa (prognoza na kilka miesięcy): w piątek kontrakty osiągnęły nowe maksimum na poziomie 4232 pkt. (poprzednie 4211 pkt.) Z marcowego dna widoczna jest fala [9]. Powinna mieć ona strukturę 5-falową (1-2-3-4-5). W mojej ocenie od czwartku możemy się znajdować w fali (5). Może ona potrwać kilka tygodni. Target można byłoby oszacować na 4300-4400 pkt.

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dziennyWykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa (prognoza na kilka tygodni): W środę mogła się rozpocząć kolejna fala wzrostowa. Na wykresie dziennym widać 2 dzienne białe świece. W krótkim terminie może się pojawić korekcyjne cofnięcie, potem oczekuję dalszych wzrostów. Krytyczne wsparcie znajduje się na poziomie 4179 pkt. Gdyby doszło do jego przebicia to czeka nas powrót do wsparcia w rejonie 4110 pkt. Dopiero wtedy po obronie tego wsparcia zakończyłaby się kilkutygodniowa  fala (4).

Po pojawieniu się 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) czeka nas przesilenie. Ponieważ będziemy mieli również kompletny impuls ([1]-[9]) to może dojść do poważniejszej przeceny.

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Polski rynek traktuję z mniejszą uwagą, gdyż głównym czynnikiem dla naszego rynku jest koniunktura na giełdzie w USA. Jeśli na giełdzie w USA będą dalsze wzrosty to na polskim rynku MOŻEMY ale NIE MUSIMY mieć nowy szczyt. Jeśli za oceanem rozpocznie się większa przecena to na polskim rynki i ona wystąpi.

Perspektywa dalszych wzrostów za oceanem może się przełożyć na wzrosty na polskim rynku. Przełamanie szczytu ze stycznia (2097 pkt.) otworzy drogę na barierę w obszarze 2150-2200 pkt. Z tegorocznego dna może się pojawić 5-falowa struktura (1-2-3-4-5) tworząca falę 5.

Za kilka tygodni może dojść do przesilenia na giełdzie w USA, co powinno zakończyć wzrosty z marcowego dna.

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  średni terminWykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  średni termin

EUR/USD

Pod koniec tygodnia doszło do przekroczenia szczytu z końca kwietnia. Spadkowa korekta trwała zaledwie tydzień. Rozważam 2 scenariusze (spadkowy omówię na krótkoterminowym wykresie). Kontynuacja wzrostów (zielona linia) doprowadzi szybko do ataku na tegoroczny szczyt. Realizacja tego scenariusza z bardzo krótką korektą może sugerować dużą dynamikę wzrostów.

Wykres 5. EUR/USD – długi terminWykres 5. EUR/USD – długi termin

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. W piątek doszło do niewielkiego przekroczenia szczytu z końca kwietnia. Czas trwania spadkowej korekty był bardzo krótki. Należy zachować dużą ostrożność. Spadek poniżej poziomu 1.2145 USD będzie oznaczać, że przekroczenie szczytu z kwietnia było pułapką i należy spodziewać się powrotu do wsparcia w okolicy 1.2000 USD. Będzie to fala (c) w korekcie płaskiej. Po nieudanej próbie trwałego przełamania dna fali (a) oczekuję na kolejną falę wzrostów, która zaatakuje szczyt ze stycznia.

Wykres 6. EUR/USD – średni terminWykres 6. EUR/USD - średni termin

USD/PLN

Na wykresie USD/PLN mamy odzwierciedlenie sytuacji na wykresie EUR/USD. W piątek naruszone zostało kluczowe wsparcie w postaci kwietniowego dna. Obawiam się, że może to być pułapka w postaci fali (b). (patrz prognoza dla EUR/USD). Powrót powyżej dna z kwietnia będzie oznaczało możliwość na mocniejsze odbicie. Silny opór jest w okolicy 3.82 PLN. Po zakończeniu odbicia oczekuję na spadki w ramach fali 3, może ona dotrzeć do wsparcia w okolicy 3.62-3.6550 USD. Tu może dojść do kolejnego odbicia.

W dalszej perspektywie możliwe są spadki (fala 5). Przebicie długoterminowego wsparcia w rejonie 3.62-3.655 PLN wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Najbliższy cel to poziom 3.52 PLN. Kolejny na poziomie 3.30 PLN wydaje się mało realistyczny.

Wykres 7. USD/PLN – średni terminWykres 7. USD/PLN - średni termin

Złoto

Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Przez wiele miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Mogła ona przyjąć układ A-B-C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1640 USD. Dołek wypadł nieznacznie wyżej. Od kilku tygodni trwają wzrosty. To może być kolejna kilkumiesięczna fala wzrostowa. 

Wykres 8. Złoto – długi terminWykres 8. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. W ostatnim tygodniu doszło do przełamania silnej bariery w rejonie 1780-1800 USD. Widoczna jest 5-falowa struktura (1-2-3-4-5). Fala 5 jest jeszcze niezakończona. Jest ona najdłuższa. Ponadto fala 3 jest najkrótsza co wskazuje, że możemy zobaczyć 9-falowy układ (zielona linia).

Mniej prawdopodobny scenariusz (czerwona linia) zakłada, że szybko dojdzie do zakończenia fali 5-tej i dojdzie do większej korekty.

Oba scenariusze zakładają, że jeśli wystąpi dłuższy niż kilka sesji okres spadków to będzie to tylko lokalna korekta (fala 2) i potem zobaczymy kolejną kilkutygodniową falę wzrostów.

Wykres 9. Złoto – średni terminWykres 9. Złoto – średni termin

Ropa

Ze szczytu z 2018 roku  pojawiła się duża spadkowa trójka (A-B-C). Po niej z dna z 2020 roku wykształciła się ogromna 3-falowa struktura. Która powinna się przekształcić w 5-falowy układ. Silny opór znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery  nie udała się. W efekcie może się pojawić kilkumiesięczna fala korekcyjna (Fala 4).

Wykres 10. Ropa – długi terminWykres 10. Ropa – długi termin

Przejdziemy teraz do krótszej perspektywy. Spadki z marcowego szczytu mają największy zasięg od listopadowego dna. Przecena powinna być Falą 4. Target szacuję na przedział 50.75-54.80 USD. Taka korekta może potrwać kilka tygodni. Fala 4 może mieć strukturę korekty płaskiej A-B-C. Obecnie możemy się znajdować we wzrostowej fali B. Może ona naruszyć marcowe maksimum na poziomie 57.95 USD. W dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć spadkową falę C. Sygnał zakończenia Fali 4 pojawi się po nieudanej próbie przebicia dna fali A na poziomie 57.25 USD.

Wykres 11. Ropa – średni terminWykres 11. Ropa – średni termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.