Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.05.15

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Podsumowanie tygodnia 2021.05.15 – prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – z czwartkowego dna doszło do silnych wzrostów. W mojej ocenie możemy znajdować się w kolejnej fali wzrostowej. Target szacuję na 4300-4400 pkt. W dalszej perspektywie możliwe jest przesilenie …  
  • WIG20 – na polskim rynku powinniśmy zobaczyć przełamanie szczytu ze stycznia. To otwiera drogę do wzrostów do silnej bariery w okolicy 2150-2200 pkt. …
  • EUR/USD – w czwartek doszło do silnego odbicia. To może być sygnałem do ataku na szczyt z maja. Przełamanie go będzie oznaczać, że możliwy jest atak na szczyt ze stycznia br. a w dalszej perspektywie na maksimum z 2018 roku …
  • USD/PLN – sytuacja podobna jak na EUR/USD, kolejne minima mogą oznaczać, że czekają nas spadki na dno z grudnia na poziomie 3.62 PLN …
  • Złoto – możliwe dalsze wzrosty. Mamy otwartą drogę na barierę w okolicy 1860-1880 USD …
  • Ropa – kilkutygodniowe odbicie jest w mojej ocenie korekcyjne. Po zakończeniu odbicia oczekuję na kolejny ruch w dół do dna z marca na 57.25 USD …

 

Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa (prognoza na kilkanaście miesięcy): z dna z marca 2020 r. doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że zamiast większej 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) zakończy się ona na fali (1), w takim razie znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy, który rozpoczął się w marcu 2009 roku.

Wykres 1 A. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Na kolejnym wykresie w układzie tygodniowym widzimy strukturę FALI 5. Najlepiej pasująca struktura wzrostów z dna z 2020 roku będzie opisywana schematem 9-falowym (1-9). Wygląda na to, że wzrosty mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Potem należy spodziewać się co najmniej korekty kilkunastomiesięcznej fali wzrostowej.

Powinna ona znieść 38% całej fali wzrostowej co może doprowadzić do powrotu do szczytu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Warto zwrócić uwagę że od wielu miesięcy widoczna jest negatywna dywergencja.

Silny długoterminowy sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy i miała zasięg 21% (patrz wykres 1 A).

Wykres 1 B. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece tygodniowe)

Perspektywa średnioterminowa (prognoza na kilka miesięcy): szczyt sprzed tygodnia okazał się pułapką. Doszło do kilkusesyjnych spadków. W czwartek zakończyła się kilkutygodniowa fala (4). Obecnie powinniśmy  się znajdować w fali (5). Może ona potrwać kilka tygodni. Target można byłoby oszacować na 4300-4400 pkt.

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa (prognoza na kilka tygodni): w czwartek rozpoczęła się kolejna fala wzrostowa. Powinna mieć ona strukturę 5-falową (1-2-3-4-5). Obecnie znajdujemy się w fali (3). W mojej ocenie nie jest ona jeszcze zakończona. Może ona dotrzeć nawet na majowy szczyt (4238 pkt.). Potem czeka nas lokalna korekta. Wzrosty mogą się zakończyć po pojawieniu się 5-falowej struktury. Przypomnę, że fala (1) trwała 9 sesji i miała zasięg 253 pkt. Zakładając równość fali 1 i 5 target można ocenić na poziom 4280 pkt. Może się ona zakończyć w ostatnim tygodniu maja.

Nie należy przywiązywać się do tych prognoz. Powinniśmy się skupić na śledzeniu i badaniu kondycji trendu, gdyż może się on zakończyć w zupełnie innym miejscu i czasie. Doświadczeni traderzy rzadko prognozują, zamiast tego prawidłowo reagują na sygnały płynące z rynku.

Po pojawieniu się 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) czeka nas przesilenie. Ponieważ będziemy mieli również kompletny impuls ([1]-[9]) to może dojść do poważniejszej przeceny.

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Polski rynek traktuję z mniejszą uwagą, gdyż głównym czynnikiem dla naszego rynku jest koniunktura na giełdzie w USA. Jeśli na giełdzie w USA będą dalsze wzrosty to na polskim rynku MOŻEMY ale NIE MUSIMY mieć nowy szczyt. Jeśli za oceanem rozpocznie się większa przecena to na polskim rynki i ona wystąpi.

W zeszłym tygodniu gdy mieliśmy spore spadki w USA nasz rynek zachował się bardzo spokojnie. Perspektywa dalszych wzrostów za oceanem może się przełożyć na wzrosty na polskim rynku. Przełamanie szczytu ze stycznia (2097 pkt.) otworzy drogę na barierę w obszarze 2150-2200 pkt. Z tegorocznego dna może się pojawić 5-falowa struktura (1-2-3-4-5) tworząca falę 5.

Za kilka tygodni może dojść do przesilenia na giełdzie w USA, co powinno zakończyć wzrosty z marcowego dna.

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  średni termin

EUR/USD

W czwartek doszło do silnego odbicia. Przełamanie szczytu z maja będzie sygnałem, że znajdujemy się w fali (3). Wtedy w kilkutygodniowej perspektywie możliwy byłby atak na silny opór w postaci szczytu z 2018 roku na poziomie 1.2550 USD. Próba trwałego przełamania tej kluczowej bariery może się nie udać i dojdzie do realizacji zysków. Tutaj należy zachować ogromną czujność.

Wykres 5. EUR/USD – długi termin

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. W czwartek doszło do silnego odbicia. Osiągnięty został opór w rejonie 1.2145 USD. Na początku tygodnia możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Potem oczekuję na atak na kluczowy opór w rejonie 1.2175 USD. Przełamanie tej bariery będzie sygnałem, że znajdujemy się w fali (3). W dalszej perspektywie z dna z początku maja możemy zobaczyć 5-falowy układ (1-2-3-4-5). 

Wykres 6. EUR/USD – średni termin

USD/PLN

Na wykresie USD/PLN mamy odzwierciedlenie sytuacji na wykresie EUR/USD. W piątek osiągnięte zostało nowe kilkutygodniowe minimum. To może oznaczać, że znajdujemy się w fali 3 (patrz prognoza dla EUR/USD). Może ona dotrzeć do wsparcia w okolicy 3.62-3.6550 USD. Tu może dojść do kolejnego odbicia. 

W dalszej perspektywie możliwe są spadki (fala 5). Przebicie długoterminowego wsparcia w rejonie 3.62-3.655 PLN wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Najbliższy cel to poziom 3.52 PLN. Kolejny na poziomie 3.30 PLN wydaje się mało realistyczny.

Wykres 7. USD/PLN – średni termin

Złoto

Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Przez wiele miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Mogła ona przyjąć układ A-B-C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1640 USD. Dołek wypadł nieznacznie wyżej. Od kilku tygodni trwają silne wzrosty.  

Wykres 8. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. W ostatnim tygodniu doszło do lokalnej korekty. Widoczna jest 5-falowa struktura (1-2-3-4-5). Fala (3) jest najkrótsza, co wskazuje, że możemy zobaczyć 9-falowy układ (zielona linia). Będzie on tworzyć falę (1) wyższego rzędu. Może ona zaatakować silną barierę w rejonie 1860-1880 USD. Po zakończeniu fali (1) oczekuję na kilkutygodniową korektę (2). W dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną kilkutygodniową falę wzrostów. 

Wykres 9. Złoto – średni termin

Ropa

Ze szczytu z 2018 roku  pojawiła się duża spadkowa trójka (A-B-C). Po niej z dna z 2020 roku wykształciła się ogromna 3-falowa struktura. Która powinna się przekształcić w 5-falowy układ. Silny opór znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery  nie udała się. W efekcie może się pojawić kilkumiesięczna fala korekcyjna (Fala 4).

Wykres 10. Ropa – długi termin

Przejdziemy teraz do krótszej perspektywy. Spadki z marcowego szczytu mają największy zasięg od listopadowego dna. Przecena powinna być Falą 4. Target szacuję na przedział 50.75-54.80 USD. Taka korekta może potrwać kilka tygodni. Fala 4 może mieć strukturę korekty płaskiej A-B-C. Obecnie możemy się znajdować we wzrostowej fali B. Może ona naruszyć marcowe maksimum na poziomie 57.95 USD. W dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć spadkową falę C. Sygnał zakończenia Fali 4 pojawi się po nieudanej próbie przebicia dna fali A na poziomie 57.25 USD.

Wykres 11. Ropa – średni terminWykres 11. Ropa – średni termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.