Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.05.22

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Podsumowanie tygodnia 2021.05.15 – prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – na początku tygodnia oczekuję wzrostów. Przełamanie majowego szczytu otworzy drogę do dalszych wzrostów. W przeciwnym wypadku możliwy powrót na dno z maja i dopiero potem zobaczymy kolejną falę wzrostów …  
  • WIG20 – na polskim rynku powinniśmy zobaczyć przełamanie szczytu ze stycznia. To otwiera drogę do wzrostów do silnej bariery w okolicy 2150-2200 pkt. …
  • EUR/USD – możliwe są 2 scenariusze. Przebicie oporu w rejonie 1.2240 USD otwiera drogę do wzrostów, które mogą potrwać kilka tygodni. Z kolei przełamanie wsparcia w okolicy 1.2175 USD może doprowadzić do większej korekcyjnej przeceny  …
  • USD/PLN – w wielosesyjnej perspektywie możliwy jest spadek do wsparcia w postaci dna z grudnia na poziomie 3.62 PLN …
  • Złoto – po kilkusesyjnej korekcie oczekuję ataku na szczyt z 2011 roku na poziomie 1923 USD. Potem oczekuję na kilkutygodniową korektę. W długim terminie powrót na historyczny szczyt …
  • Ropa – kilkutygodniowe odbicie jest w mojej ocenie korekcyjne. Po zakończeniu odbicia oczekuję na kolejny ruch w dół do dna z marca na 57.25 USD …

 

Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa (prognoza na kilkanaście miesięcy): z dna z marca 2020 r. doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że zamiast większej 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) zakończy się ona na fali (1), w takim razie znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy, który rozpoczął się w marcu 2009 roku.

Wykres 1 A. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Na kolejnym wykresie w układzie tygodniowym widzimy strukturę FALI 5. Najlepiej pasująca struktura wzrostów z dna z 2020 roku będzie opisywana schematem 9-falowym (1-9). Wygląda na to, że wzrosty mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Potem należy spodziewać się co najmniej korekty kilkunastomiesięcznej fali wzrostowej.

Powinna ona znieść 38% całej fali wzrostowej co może doprowadzić do powrotu do szczytu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Warto zwrócić uwagę że od wielu miesięcy widoczna jest negatywna dywergencja.

Silny długoterminowy sygnał sprzedaży pojawi się gdy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy i miała zasięg 21% (patrz wykres 1 A).

Wykres 1 B. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece tygodniowe)

Perspektywa średnioterminowa (prognoza na kilka miesięcy): najprawdopodobniej 13-go maja rozpoczęła się fala wzrostowa (5). Może ona potrwać kilka tygodni (zielona linia). Target można byłoby oszacować na 4300-4400 pkt. Scenariusz alternatywny (czerwona linia) zakłada, że odbicie z 13-go maja jest korekcyjne i w ciągu kilku sesji dojdzie do powrotu w rejon majowego dna. Po nieudanej próbie przełamania majowego dna może się rozpocząć ostatnia kilkutygodniowa fala wzrostowa (5).

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa (prognoza na kilka tygodni): w ciągu kilku sesji powinno się wyjaśnić czy znajdujemy się w kolejnej kilkutygodniowej fali wzrostowej (zielona linia). Powinna mieć ona strukturę 5-falową (1-2-3-4-5). Obecnie możemy się znajdować w fali (3). Powinna ona przekroczyć majowy szczyt (4238 pkt.). Potem czeka nas lokalna korekta (4). Nie może ona zejść poniżej wsparcia w rejonie 4179 pkt. Wzrosty mogą się zakończyć po pojawieniu się 5-falowej struktury. Scenariusz alternatywny (czerwona linia) zakłada, że nie uda się pokonać majowego szczytu. Wtedy czeka nas jeszcze powrót na majowe minimum. Dopiero potem rozpocznie się kolejna fala wzrostów. W mojej ocenie bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrostowy (zielona linia).

Po pojawieniu się 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) czeka nas przesilenie. Ponieważ będziemy mieli również kompletny impuls ([1]-[9]) to może dojść do poważniejszej przeceny.

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H4

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Polski rynek traktuję z mniejszą uwagą, gdyż głównym czynnikiem dla naszego rynku jest koniunktura na giełdzie w USA. Jeśli na giełdzie w USA będą dalsze wzrosty to na polskim rynku MOŻEMY ale NIE MUSIMY mieć nowy szczyt. Jeśli za oceanem rozpocznie się większa przecena to na polskim rynki i ona wystąpi.

W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwa jest lokalna korekta. Potem oczekuję na kolejną falę wzrostów. Przełamanie szczytu ze stycznia (2097 pkt.) otworzy drogę na barierę w obszarze 2150-2200 pkt. Z tegorocznego dna może się pojawić 5-falowa struktura (1-2-3-4-5) tworząca falę 5.

Za kilka tygodni może dojść do przesilenia na giełdzie w USA, co powinno zakończyć wzrosty z marcowego dna.

Wykres 4. Kontrakty na indeks WIG20 –  średni termin

EUR/USD

Przekroczenie szczytu z końca kwietnia jest niewielkie. Możliwe są 2 scenariusze. Pierwszy optymistyczny (zielona linia) zakłada, że znajdujemy się w fali (3). Wtedy w kilkutygodniowej perspektywie możliwy byłby atak na silny opór w postaci szczytu z 2018 roku na poziomie 1.2550 USD. Próba trwałego przełamania tej kluczowej bariery może się nie udać i dojdzie do realizacji zysków.

Drugi scenariusz (czerwona linia) będzie realizowany gdy dojdzie do przełamania wsparcia w rejonie 1.2175 USD. Wtedy okaże się, że przekroczenie szczytu z końca kwietnia było pułapką i w ciągu kilku sesji może dojść do przetestowania dołka z kwietnia w okolicy 1.1990 USD. Po nieudanej próbie przełamania tego wsparcia powinna się rozpocząć kolejna kilkutygodniowa fala wzrostów. 

Wykres 5. EUR/USD – długi termin

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. Najbliższe kilka sesji będą decydujące który scenariusz będzie realizowany. Sygnał do wzrostów pojawi się po trwałym przełamaniu oporu w rejonie 1.2240 USD. To będzie podfala 3 w ramach większej struktury – fali (3). Trwałe przełamanie wsparcia w rejonie 1.2175 USD wygeneruje sygnał do poważniejszej wielosesyjnej przeceny (czerwona linia) i dokończenia spadkowej Fali 2. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną kilkutygodniową fale wzrostów.  

Wykres 6. EUR/USD – średni termin

USD/PLN

Na wykresie USD/PLN mamy z grubsza odzwierciedlenie sytuacji na wykresie EUR/USD. Złoty jest mocniejszy w relacji do dolara niż ma to miejsce na wykresie EUR/USD gdzie wciąż są możliwe 2 scenariusze. Na wykresie USD/PLN realizowany jest scenariusz spadkowej fali (3) o mniejszej strukturze (1-2-3-4-5). Fala 3 może dotrzeć do wsparcia w okolicy 3.62-3.6550 USD. Tu może dojść do kolejnego odbicia. 

W dalszej perspektywie możliwe są spadki (fala 5). Przebicie długoterminowego wsparcia w rejonie 3.62-3.655 PLN wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Najbliższy cel to poziom 3.52 PLN. Kolejny na poziomie 3.30 PLN wydaje się mało realistyczny.

Wykres 7. USD/PLN – średni termin

Złoto

Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Przez wiele miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Mogła ona przyjąć układ A-B-C. Równość fali A i C wypada na poziomie 1640 USD. Dołek wypadł nieznacznie wyżej. Od 2 miesięcy trwają silne wzrosty.  

Wykres 8. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. W ostatnim tygodniu doszło do dalszych wzrostów. Widoczna jest 7-falowa struktura (1-…-7). Obecnie trwa lokalna korekta (8). Za kilka sesji powinna się zakończyć. Wtedy możliwy atak na szczyt z 2011 roku na poziomie 1923 USD. Próba rozbicia tej bariery nie powinna się udać. Potem można oczekiwać na kilkutygodniową korektę (2). W dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną kilkutygodniową falę wzrostów, która może zbliżyć się do historycznego szczytu.

Wykres 9. Złoto – średni termin

Ropa

Ze szczytu z 2018 roku  pojawiła się duża spadkowa trójka (A-B-C). Po niej z dna z 2020 roku wykształciła się ogromna 3-falowa struktura. Która powinna się przekształcić w 5-falowy układ. Silny opór znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery  nie udała się. W efekcie może się pojawić kilkumiesięczna fala korekcyjna (Fala 4).

Wykres 10. Ropa – długi termin

Przejdziemy teraz do krótszej perspektywy. Spadki z marcowego szczytu mają największy zasięg od listopadowego dna. Przecena powinna być Falą 4. Target szacuję na przedział 50.75-54.80 USD. Taka korekta może potrwać kilka tygodni. Fala 4 może mieć strukturę korekty płaskiej A-B-C. Obecnie możemy się znajdować we wzrostowej fali B. Może ona naruszyć marcowe maksimum na poziomie 57.95 USD. W dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć spadkową falę C. Sygnał zakończenia Fali 4 pojawi się po nieudanej próbie przebicia dna fali A na poziomie 57.25 USD.

Wykres 11. Ropa – średni termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.