Kategorie
Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia 2021.06.05

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Podsumowanie tygodnia 2021.05.15 – prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla rynków akcji, złota, ropy, EUR/USD i USD/PLN.

Prognozy krótko, średnio i długoterminowe
  • S&P500 – przełamanie majowego szczytu otworzy drogę do dalszych wzrostów. Z czwartkowego dna powinniśmy zobaczyć 5-falowy ewentualnie 9-falowy układ. Potem rynek będzie gotowy do poważniejszego przesilenia …  
  • WIG20 – od półtora tygodnia nasz rynek jest silniejszy na tle SP500. Przełamanie oporu w rejonie 2150-2200 otwiera drogę do wzrostów do jeszcze silniejszej bariery w okolicy pkt. 2340-2430 pkt. …
  • EUR/USD – możliwe są 2 scenariusze. Kluczowy jest poziom 1.2175 USD. Nieznacznie bardziej prawdopodobny jest scenariusz spadkowy …
  • USD/PLN – w kilkusesyjnej perspektywie możliwy jest spadek do wsparcia w postaci dna z grudnia na poziomie 3.62 PLN. Potem możliwe jest silne odbicie …
  • Złoto – próba trwałego przełamania szczytu z 2011 roku (1923 USD) nie udała się. Możemy się znajdować w kilkutygodniowej korekcie. W długim terminie powrót na historyczny szczyt …
  • Ropa – kilkutygodniowe odbicie jest w mojej ocenie korekcyjne. Po zakończeniu odbicia oczekuję na kolejny ruch w dół do dna z marca na 57.25 USD …

 

Rynek akcji w USA (SP500)

Perspektywa długoterminowa (prognoza na kilkanaście miesięcy): z dna z marca 2020 r. doszło do silnych wzrostów. Przekroczony został szczyt z lutego. Najprawdopodobniej znajdujemy się w FALI 5-tej. Może ona przyjąć układ 5-falowy (1-2-3-4-5). Potem rynek będzie gotowy do większej przeceny, która może potrwać kilkanaście miesięcy. W tym scenariuszu wzrosty mogą potrwać do 2022 roku.

Scenariusz pesymistyczny (czerwona linia) zakłada, że zamiast większej 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) zakończy się ona na fali (1), w takim razie znajdujemy się blisko zakończenia FALI 5-tej. Wtedy możliwa jest przecena korygująca wieloletni trend wzrostowy, który rozpoczął się w marcu 2009 roku.

Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece miesięczne)

Na kolejnym wykresie w układzie tygodniowym widzimy strukturę FALI 5. Najlepiej pasująca struktura wzrostów z dna z 2020 roku będzie opisywana schematem 9-falowym (1-9). Wygląda na to, że znajdujemy się blisko przesilenia. Potem należy spodziewać się co najmniej korekty kilkunastomiesięcznej fali wzrostowej.

Powinna ona znieść 38% całej fali wzrostowej co może doprowadzić do powrotu do szczytu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Warto zwrócić uwagę że od wielu miesięcy widoczna jest negatywna dywergencja.

Silny sygnał sprzedaży pojawi się gdy dojdzie do przełamania szczytu fali (7) z lutego br. na poziomie 3959 pkt. Ponadto kluczowe będzie to czy ze szczytu zobaczymy pierwszą 5-falową strukturę, która powinna potrwać co najmniej kilka miesięcy. Dla przykładu w 2007 roku trwała ona 5 miesięcy i miała zasięg 21% (patrz wykres 1).

Gdyby szczyt wypadł na poziomie 4300 pkt. to spadek o 20% spowoduje powrót do szczytu z 2020 roku sprzed pandemii COVID-19. Nieproporcjonalnie duży zasięg w porównaniu do sytuacji z 2007 roku wynika z zastosowania skali liniowej. Na skali logarytmicznej mielibyśmy te same długości fal.  

Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece tygodniowe)Wykres 2. Kontrakty na indeks SP500 – wykres długoterminowy (świece tygodniowe)

Perspektywa średnioterminowa (prognoza na kilka miesięcy): najprawdopodobniej 13-go maja rozpoczęła się fala wzrostowa (5). Może ona potrwać kilka tygodni (zielona linia). Target można byłoby oszacować na 4300-4400 pkt. Scenariusz alternatywny (czerwona linia) zakłada, że odbicie z 13-go maja jest korekcyjne i w ciągu kilku sesji dojdzie do powrotu w rejon majowego dna. Po nieudanej próbie przełamania majowego dna może się rozpocząć ostatnia kilkutygodniowa fala wzrostowa (5).

Wykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dziennyWykres 3. Kontrakty na indeks SP500 – wykres dzienny

Perspektywa krótkoterminowa (prognoza na kilka sesji): kilkusesyjna konsolidacja mogła być płytką falą (4). W mojej ocenie z czwartkowego dna rozpoczęła się fala (5). Na razie widoczna jest 3-falowa struktura (podf 1 – podf 2 – podf 3). Powinna się ona przekształcić w 5-falowy układ ewentualnie w 9-falowy.

Po pojawieniu się 5-falowej struktury (1-2-3-4-5) czeka nas przesilenie. Ponieważ będziemy mieli również kompletny impuls ([1]-[9]) to może dojść do poważniejszej przeceny.

Wykres 4. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H1Wykres 4. Kontrakty na indeks SP500 – wykres H1

Rynek akcji w Polsce (indeks WIG20)

Polski rynek traktuję z mniejszą uwagą, gdyż głównym czynnikiem dla naszego rynku jest koniunktura na giełdzie w USA. Jeśli na giełdzie w USA będą dalsze wzrosty to na polskim rynku MOŻEMY ale NIE MUSIMY mieć nowy szczyt. Jeśli za oceanem rozpocznie się większa przecena to na polskim rynki i ona wystąpi.

Od półtora tygodnia nasz rynek jest silniejszy od rynku w USA. Znajdujemy się w fali 3, która może jeszcze potrwać kilka sesji. Późniejsza kilkusesyjna przecena powinna być falą 4. W dalszej perspektywie zobaczymy nowe szczyty. Przełamanie bariery w obszarze 2150-2200 pkt. otworzy drogę do kolejnego jeszcze silniejszego oporu w okolicy 2340-2430 pkt. Z dna z 2020 roku widoczna jest 5-falowa struktura (1-2-3-4-5). 

Za kilka tygodni może dojść do przesilenia na giełdzie w USA, co powinno zakończyć wzrosty z marcowego dna.

Wykres 5. Kontrakty na indeks WIG20 –  długi terminWykres 5. Kontrakty na indeks WIG20 –  długi termin

EUR/USD

Przekroczenie szczytu z końca kwietnia jest niewielkie. Możliwe są 2 scenariusze. Pierwszy optymistyczny (zielona linia) zakłada, że znajdujemy się w fali (5). Do realizacji tego scenariusza konieczne jest trwałe rozbicie oporu w rejonie 1.2175 USD.

Drugi scenariusz (czerwona linia) będzie realizowany gdy nie uda się pokonać oporu w rejonie 1.2175 USD. Potem musi zostać przełamany dołek z piątku na poziomie 1.2100 USD. Wtedy możliwy będzie test dołka z kwietnia w okolicy 1.1990 USD. Trwałe przełamanie tego wsparcia będzie oznaczać możliwość powrotu na tegoroczne minimum. Próba trwałego przełamania marcowego dna nie powinna się udać. Po zakończeniu wielomiesięcznej korekty w postaci Fali 4 powinniśmy zobaczyć wzrosty na szczyt z 2018 roku na poziomie 1.2550 USD. 

Wykres 6. EUR/USD – długi terminWykres 6. EUR/USD – długi termin

Popatrzmy na wykres w krótszej perspektywie. Początek tygodnia będzie decydujący który scenariusz będzie realizowany. Moim zdaniem nieznacznie bardziej prawdopodobny jest scenariusz spadkowy. Sygnał do wzrostów pojawi się po trwałym przełamaniu krytycznego oporu w rejonie 1.2175 USD. Potem musi zostać pokonany majowy szczyt (1.2266 USD). To będzie fala (5). Z kolei trwałe przełamanie wsparcia w rejonie 1.2175 USD wygeneruje sygnał do poważniejszej wielosesyjnej przeceny. Szczególną uwagę należy zachować w okolicy wsparcia 1.1990 USD. Trwałe przełamanie tego wsparcia wygeneruje sygnał do powrotu na marcowe minimum.

Wykres 7. EUR/USD – średni terminWykres 7. EUR/USD - średni termin

USD/PLN

Na wykresie USD/PLN widać bardziej czytelny układ falowy gdyż złoty jest mocniejszy w relacji do dolara niż ma to miejsce na wykresie EUR/USD. Możemy się obecnie znajdować w fali (4). W dalszej perspektywie możliwe są spadki w ramach fali (5). Może ona dotrzeć do wsparcia w okolicy 3.62 PLN. Próba przełamania tego wsparcia nie powinna się udać. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na mocne odbicie. Pierwszym celem może być opór w rejonie 3.7550 PLN.

Jeśli będzie realizowany scenariusz spadkowy na wykresie EUR/USD należy się spodziewać wzrostów na wykresie USD/PLN. Możliwy jest powrót do oporu w okolicy 3.7550 PLN. Sygnał do powrotu na tegoroczny szczyt pojawi się po przełamaniu tej bariery (zielona linia).

Wykres 8. USD/PLN – średni terminWykres 8. USD/PLN - średni termin

Złoto

Z dna z 2018 roku pojawiła się silna fala wzrostowa (Fala 3). Przez wiele miesięcy trwa korekta tych wzrostów (Fala 4). Mogła ona przyjąć układ A-B-C. W marcu rozpoczęła się nowa fala wzrostowa. W długim wielomiesięcznym terminie oczekuję pojawienia się 5-falowej struktury (1-2-3-4-5), która przebije szczyt z 2020 roku.  

Wykres 9. Złoto – długi terminWykres 9. Złoto – długi termin

Przejdźmy do wykresu w średnim terminie. W ostatnim tygodniu doszło do sporego spadku. W mojej ocenie możliwe, że zakończyła się 9-falowa struktura (1-9) tworząca falę (1) wyższego rzędu. W takim razie powinniśmy się znajdować w korekcyjnej fali (2). Taka korekta powinna potrwać kilka tygodni. Argumentami za spadkową korektą są bliskość silnej bariery w rejonie 1923 USD oraz pojawienie się spadkowej piątki w postaci fali (a).

Gdyby jednak doszło do przekroczenia szczytu z 1 czerwca to nadal kontynuowana będzie fala (1) i przed nami będzie kilkutygodniowa korekta. Ten scenariusz może wchodzić w rachubę gdyby doszło do osłabienia dolara.

Wykres 10. Złoto – średni terminWykres 10. Złoto – średni termin

Ropa

Ze szczytu z 2018 roku  pojawiła się duża spadkowa trójka (A-B-C). Po niej z dna z 2020 roku wykształciła się ogromna 3-falowa struktura. Która powinna się przekształcić w 5-falowy układ. Silny opór znajduje się w rejonie 63.80-66.00 USD. Próba trwałego przełamania tej bariery  może się nie udać. Przekroczenie marcowego szczytu może być pułapką. W efekcie może dojść do dokończenia fali korekcyjnej (Fala 4) w postaci fali C

Wykres 11. Ropa – długi terminWykres 11. Ropa – długi termin

Przejdziemy teraz do krótszej perspektywy. Spadki z marcowego szczytu mają największy zasięg od listopadowego dna. Przecena powinna być Falą 4. Target szacuję na przedział 50.75-54.80 USD. Taka korekta może potrwać kilka tygodni. Fala 4 może mieć strukturę korekty płaskiej A-B-C. W ostatnim tygodniu nastąpiło przekroczenie marcowego szczytu. To może być pułapka. Zgadywanie gdzie będzie szczyt jest bardzo ryzykowne. Na razie nie ma żadnego sygnału sprzedaży. Na chwilę obecną może się on pojawić po trwałym przełamaniu wsparcia w okolicy 66.70 USD. Wtedy można oczekiwać spadkowej fali C. Sygnał zakończenia Fali 4 pojawi się po nieudanej próbie przebicia dna fali A na poziomie 57.25 USD.

Wykres 12. Ropa – średni terminWykres 12. Ropa – średni termin

Pamiętajmy, że ropa jest bardzo zdradliwym instrumentem, jest wielu traderów, którzy unikają gry na ropie.

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

 

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

 

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.