Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – silny dolar (2022.04.29)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – odbicie (2022.04.29)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – silny dolar (2022.04.28)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – odbicie (2022.04.28)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – silny dolar- zmiana scenariuszy (2022.04.27)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – kolejny dołek (2022.04.27)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.26)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – spore odbicie (2022.04.26)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

USA – kolejny spadek (2022.04.25)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.22)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – spory spadek (2022.04.22)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.21)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – możliwy atak na opory (2022.04.21)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.20)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – pod oporami (2022.04.20)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.14)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – pod oporami (2022.04.14)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.13)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – zalążek odbicia (2022.04.13)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.12)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – niestety spadkowa piątka (2022.04.12)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.11)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – trójka czy piątka (c.d.) (2022.04.11)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.08)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – trójka czy piątka (c.d.) (2022.04.08)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.07)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – trójka czy piątka? (2022.04.07)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.06)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – możliwa fala c (2022.04.06)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.05)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – możliwy ruch w dół (2022.04.05)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.04)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – możliwe spadkowe a-b-c (2022.04.04)

Prognozy dla indeksu SP500.

Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – długi i średni termin (2022.04.01)

Prognozy dla EUR/USD.

Kategorie
Komentarze

USA – realizacja zysków (2022.04.01)

Prognozy dla indeksu SP500.