Kategorie
Komentarze

USA – obrona wsparć (2022.07.27)

Prognozy dla indeksu SP500.

SP500 – Ze styczniowego szczytu widoczna jest prawdopodobnie spadkowa piątka. Jeśli tak jest to odbicie powinno potrwać około 2 miesięcy. W przeciwnym wypadku jeśli będzie ono zbyt krótkie czeka nas jeszcze Fala 5-ta i dopiero potem zobaczymy odreagowanie spadków z historycznego szczytu. 

 

SP500, Nasdaq100

SP500 – Z historycznego szczytu “mogła pojawić się spadkowa piątka”. W mojej ocenie możemy wrócić na szczyty z końca maja. Sygnał pojawi się po przebiciu oporu na poziomie 4016 pkt. 

Użyłem określenia „mogła pojawić się spadkowa piątka”  gdyż jest możliwy scenariusz w którym wciąż znajdujemy się w Fali 4. Przy grze w krótkiej kilkusesyjnej perspektywie nie ma to większego znaczenia gdyż indeks w obu scenariuszach powinien wrócić w okolice szczytu z końca maja.

Jeśli rzeczywiście skończyła się 5-falowa struktura to korekta blisko półrocznej przeceny powinna potrwać około 2 miesięcy. Zasięg odbicia można szacować na 38-50% spadków z historycznego szczytu. Jest to obszar 4085-4220 pkt. 

Z czerwcowego dołka odbicie (A-B-C) trwa 36 dni. Znajdujemy się w fali C. Jest to najdłuższe odbicie od szczytu ze stycznia. Od kilku sesji rynek znajduje się w bardzo newralgicznym punkcie. Krytyczne wsparcie jest w rejonie 3909-3950 pkt. Spadki z lipcowego szczytu do wczorajszego dołka przyjęły postać małej spadkowej trójki. Jest to argument, że to jest tylko lokalna korekta i rynek zaatakuje szczyt sprzed kilku dni. 

Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 w układzie H4Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 w układzie H4

Nasdaq100 – Sytuacja jest dosyć podobna jak na wykresie SP500. Rynek technologiczny jest w ostatnich dniach nieco mocniejszy. Jeśli spadkowa 5-tka z długoterminowego szczytu uległa zakończeniu to czekające nas odbicie powinno potrwać około 2 miesięcy i może przyjąć układ korekty A-B-C.   

Wykres 2. Kontrakty na indeks Nasdaq100 w układzie H4Wykres 2. Kontrakty na indeks Nasdaq100 w układzie H4

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.