Kategorie
Komentarze

USA – konsolidacja na SP500 (2022.08.05)

Prognozy dla indeksu SP500.

SP500 – Ze styczniowego szczytu widoczna jest prawdopodobnie spadkowa piątka. Jeśli tak jest to odbicie powinno potrwać około 2 miesięcy.  

SP500, Nasdaq100

SP500 – Z historycznego szczytu “mogła pojawić się spadkowa piątka”. Użyłem określenia „mogła pojawić się spadkowa piątka”  gdyż jest możliwy scenariusz w którym wciąż znajdujemy się w Fali 4. Jeśli rzeczywiście skończyła się 5-falowa struktura to korekta blisko półrocznej przeceny powinna potrwać około 2 miesięcy. Zasięg odbicia można szacować na 38-50% spadków z historycznego szczytu. Jest to obszar 4085-4220 pkt. 

Z czerwcowego dołka odbicie (A-B-C) trwa 48 dni. Znajdujemy się w fali C. W środę osiągnięty został kolejny szczyt. Potem doszło do płytkiej konsolidacji. W krótkim terminie możliwa realizacja zysków. Sygnał pojawi się po przebiciu wsparcia na poziomie 4145 pkt. W przeciwnym wypadku możliwe są dalsze wzrosty. Bardzo ważne krytyczne wsparcie wyznacza szczyt fali (A) na poziomie 3950 pkt. Przebicie tego wsparcia może zakończyć 6-tygodniowe odbicie.

Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 w układzie H4Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 w układzie H4

Nasdaq100 – Sytuacja jest dosyć podobna jak na wykresie SP500. Rynek technologiczny jest w ostatnich dniach nieco mocniejszy. Jeśli spadkowa 5-tka z długoterminowego szczytu uległa zakończeniu to czekające nas odbicie powinno potrwać około 2 miesięcy i może przyjąć układ korekty A-B-C.   

Wykres 2. Kontrakty na indeks Nasdaq100 w układzie H4Wykres 2. Kontrakty na indeks Nasdaq100 w układzie H4

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.