Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – wciąż możliwy mocniejszy dolar (2022.08.10)

Prognozy dla EUR/USD.

EUR/USD – Trwa lokalna korekta. W dalszej perspektywie możliwy jeszcze jeden dołek. To jest końcówka wielomiesięcznej przeceny. Potem czeka nas duże odbicie.

EUR/USD

EUR/USD – W lipcu nastąpiło przełamanie majowego dołka na poziomie 1.035 USD. Nadal znajdujemy się w Fali 3. Może ona potrwać jeszcze wiele sesji i przetestować parytet. Powinniśmy się znajdować w końcówce Fali 3. Po jej zakończeniu oczekuję nawet na kilkumiesięczne odbicie w ramach Fali 4.

Wykres 1. EUR/USD w długim terminieWykres 1. EUR/USD w długim terminie

Przejdźmy teraz do sytuacji w krótszej perspektywie. Ze szczytu z lutego powinna się pojawić 5-falowa struktura (podf1 – podf2 – podf3 – podf4 – podf5).

Powinniśmy się znajdować w podfali 5. Powinna przyjąć strukturę (1-2-3-4-5). W mojej ocenie lokalna korekta (podfalka 4 – czarne oznaczenia) mogła się zakończyć.

Od wielu sesji trwa konsolidacja. Układ fal sugeruje, że możliwy jest jeszcze jeden dołek. Sygnał do spadków pojawi się po przebiciu wsparcia na poziomie 1.012 USD oraz 1.0096 USD. Podfalka (5 – czarne oznaczenia) może mieć niewielki zasięg. W dalszej perspektywie powstaną warunki do nawet kilkumiesięcznego odbicia (Fala [4]).

Wykres 2. EUR/USD w średnim terminieWykres 2. EUR/USD w średnim terminie

USD/PLN

USD/PLN – Obecnie możemy się znajdować w podfali 5. Sygnał do dalszych wzrostów pojawi się po przebiciu lokalnego szczytu na poziomie 4.75 PLN. Silna bariera jest w rejonie 4.75-5.00 PLN. W dalszej perspektywie gdy dojdzie do przesilenia na EUR/USD złoty się powinien umacniać (zielona linia). 

Wykres 3. USD/PLN w średnim terminieWykres 3. USD/PLN w średnim terminie

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.