Kategorie
Komentarze

USA – możliwe podwójne dno -c.d. (2022.09.06)

Prognozy dla indeksu SP500.

SP500 – Z historycznego szczytu widoczna jest prawdopodobnie spadkowa piątka. Odbicie z czerwcowego dna trwa około 2 miesięcy. To może być lokalna wzrostowa korekta. W dłuższej perspektywie możliwe są dalsze spadki.    

SP500, Nasdaq100

SP500 – Z czerwcowego dołka odbicie (A-B-C) trwało 61 dni. Z kolei z sierpniowego szczytu pojawił się prawdopodobnie spadkowy impuls (1-2-3-4-5-6-7-8-9) ewentualnie spadkowa trójka (A-B-C). 

Bardzo ważne krytyczne wsparcie wyznacza szczyt fali (A) na poziomie 3950 pkt. Przebicie tego wsparcia może zakończyć blisko 2 miesięczne odbicie. 

Scenariusz bazowy zakłada, że po spadkowym impulsie czeka nas jedynie korekcyjne odbicie (czerwona linia). Może się pojawić formacja podwójnego dna. Odbicie może potrwać kilka sesji. Potem oczekuję na kolejną falę spadków.  

Scenariusz optymistyczny będzie realizowany gdy z sierpniowego szczytu zobaczymy tylko spadkową trójkę. Przekroczenie oporu na poziomie 4216 pkt. (zielona linia) otworzyłoby drogę na sierpniowe maksimum.

Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 w układzie H4Wykres 1. Kontrakty na indeks SP500 w układzie H4

Nasdaq100 – Sytuacja jest dosyć podobna jak na wykresie SP500. Z sierpniowego szczytu może się pojawić spadkowa 5-tka. Potem czeka nas już tylko korekcyjne odbicie.   

Wykres 2. Kontrakty na indeks Nasdaq100 w układzie H4Wykres 2. Kontrakty na indeks Nasdaq100 w układzie H4

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.