Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – słabszy dolar (2022.09.08)

Prognozy dla EUR/USD.

EUR/USD – Jesteśmy w końcówce wielomiesięcznej przeceny. Potem czeka nas duże wielotygodniowe odbicie.

EUR/USD

EUR/USD – We wrześniu nastąpiło niewielkie przekroczenie sierpniowego dołka. Możemy nadal znajdować się w Fali 3. Ma ona już niewielki dalszy zasięg spadków. Powinniśmy się znajdować w końcówce Fali 3. Ewentualnie Fala 3 uległa zakończeniu – sygnał pojawi się po przebiciu oporu na poziomie 1.0080 USD. Po zakończeniu Fali 3 oczekuję nawet na kilkumiesięczne odbicie w ramach Fali 4.

Wykres 1. EUR/USD w długim terminieWykres 1. EUR/USD w długim terminie

Przejdźmy teraz do krótszej perspektywy. Ze szczytu z lutego powinna się pojawić 5-falowa struktura (podf1 – podf2 – podf3 – podf4 – podf5).

Powinniśmy się znajdować w podfali 5. Powinna przyjąć strukturę (1-2-3-4-5). W kilkusesyjnej perspektywie możliwe nowe minima. Wtedy z sierpniowego szczytu zobaczymy 5-falowy układ. Krytyczny opór dla scenariusza spadkowego znajduje się na poziomie 1.0080 USD. Trwałe przebicie tego oporu może się przełożyć na większe wzrosty i zakończenie Fali 3.

W dalszej perspektywie powstaną warunki do nawet kilkumiesięcznego odbicia (Fala [4]).

 

Wykres 2. EUR/USD w średnim terminieWykres 2. EUR/USD w średnim terminie

USD/PLN

USD/PLN – Obecnie możemy się znajdować w podfali 5. W krótkim terminie oczekuję ataku na tegoroczne maksimum. Sygnał pojawi się po przebiciu oporu w rejonie 4.79 PLN. Silna bariera jest w rejonie 4.75-5.00 PLN. W dalszej perspektywie gdy dojdzie do przesilenia na EUR/USD złoty się powinien umacniać (zielona linia). 

Wykres 3. USD/PLN w średnim terminieWykres 3. USD/PLN w średnim terminie

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.