Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – bez zmian (2022.09.16)

Prognozy dla EUR/USD.

EUR/USD – Długoterminowy dołek już był. Czeka nas duże wielotygodniowe odbicie. Target szacuję na 1.08 USD

EUR/USD

EUR/USD – We wrześniu nastąpiło niewielkie przekroczenie sierpniowego dołka. W mojej ocenie Fala 3 mogła się zakończyć. Sygnał pojawił się po przebiciu oporu na poziomie 1.0080 USD. Po zakończeniu Fali 3 oczekuję nawet na kilkumiesięczne odbicie w ramach Fali 4.

Wykres 1. EUR/USD w długim terminieWykres 1. EUR/USD w długim terminie

Przejdźmy do krótszej perspektywy. Na razie odbicie z wrześniowego dna utknęło na oporze w rejonie 1.0080 USD. Wtorkowy silny spadek może być w mojej ocenie korekcyjny. W dalszej perspektywie oczekuję na ponowne przekroczenie oporu na poziomie 1.0080 USD oraz wrześniowego szczytu (1.0197 USD). To otworzy drogę do bariery w okolicy 1.035 USD.

Scenariusz spadkowy będzie realizowany po przełamaniu dna z początku września. Jest on w mojej ocenie mniej prawdopodobny.

Wykres 2. EUR/USD w średnim terminieWykres 2. EUR/USD w średnim terminie

USD/PLN

USD/PLN – Proces osłabiania się złotego mógł ulec zakończeniu i czeka nas oddech w postaci wielotygodniowej tendencji spadkowej. Sygnał pojawi się po przebiciu wsparcia w rejonie 4.60 PLN. W średnim terminie moglibyśmy zejść w rejon 4.12 PLN.

Scenariusz negatywny będzie realizowany gdy dojdzie do przebicia oporu w okolicy 4.79 PLN. Nowy szczyt powinien być nietrwały i potem możliwe są większe spadki. 

Wykres 3. USD/PLN w średnim terminieWykres 3. USD/PLN w średnim terminie

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.