Kategorie
Komentarze

EUR/USD, USD/PLN – nowy rekord dolara (2022.09.22)

Prognozy dla EUR/USD.

EUR/USD – Po środowej decyzji FED mamy nowe dno. Fala 3 nie uległa zakończeniu.

EUR/USD

EUR/USD – Po środowej decyzji FED mamy nowe dno. Jeśli nie jest to pułapka to Fala 3 nie uległa zakończeniu. W przeciwnym wypadku czeka nas mocniejsze odbicie. Jednak musi zostać na trwałe przebity opór na poziomie 0.9950 USD. Po zakończeniu Fali 3 oczekuję nawet na kilkumiesięczne odbicie w ramach Fali 4.

Wykres 1. EUR/USD w długim terminieWykres 1. EUR/USD w długim terminie

Przejdźmy do krótszej perspektywy. Mamy nowy dołek. W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Potem możliwe są dalsze spadki w ramach rozbudowanej podfali 5.

Wykres 2. EUR/USD w średnim terminieWykres 2. EUR/USD w średnim terminie

USD/PLN

USD/PLNWczorajsza decyzja FED przełożyła się na dalsze osłabienie złotego. Doszło do przebicia oporu w okolicy 4.79 PLN. W kilkutygodniowej perspektywie możliwe wzrosty. Powinniśmy zobaczyć układ (podf 1 – … – podf 5). Dopiero po przesileniu na dolarze czeka nas umocnienie złotego.

Wykres 3. USD/PLN w średnim terminieWykres 3. USD/PLN w średnim terminie

Bądź na bieżąco http://tradingroom24.pl/

Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887

Prezentowana publikacja wyraża wiedzę i poglądy autora według stanu na dzień jej sporządzenia. Autor nie uwzględnia w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców.

Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, zachęta do działania, inwestowania, pozbywania się inwestycji czy podstawą działań inwestycyjnych.

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego" lub „publikacji handlowej" w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź „rekomendacji" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Raport rynkowy został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Podejmując decyzje inwestycyjne odbiorca powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, które odbiorca może wykorzystać. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. Autor publikacji nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podejmowane przez czytelników niniejszego opracowania.

Autor: Sławomir Dębowski

Makler papierów wartościowych, licencja 887
Główny Analityk Globtrex.com NEWS
Zajmuję się analizą techniczną od 1992 roku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii fal Elliotta. Przez niemal 15 lat pracowałem w Biurze Maklerskim Citibanku, gdzie na potrzeby klientów zajmowałem się analizą techniczną. Jednym z moich największych sukcesów było przewidzenie bessy na giełdzie w USA w 2008 roku, jak również dużego umocnienia dolara co miało decydujący wpływ na notowania złota jak i ropy.